Nebezpečný cestný trojuholník pri vjazde do mesta

Nebezpečný cestný trojuholník do prichádzajúceho mesta zo severu na ktorom sa v čase zimných fujavíc ľahko ocitnete. Čo na to obec Likavka a okresná správa ciest?

Aj profesionálni šoféri, ktorí tadiaľ jazdia, majú občas problém. Dostať sa do mesta Ružomberka jazdiac smerom od Dolného Kubína a odbočiť z cesty prvej triedy na stanicu, či autobusové nádražie sa stáva v čase preplnených ciest dopravnou dilemou. Nehovoriac o preplnených cestách pri bývalej štátnej nemocnici, troch zaťažených smeroch v okolí mosta cez Váh a nadjazdového komplexu vedúceho do Likavky.

Treba sa zavčasu rozhodnúť, kde a kedy v pravý čas odbočiť, či voliť radšej cestu cez most a jazdný pruh vedúci na Považskú ulicu. Za normálneho počasia to ide ešte s prehľadom, problém však môže nastať, ak proti vám ide naplnený váhajúci a nerozhodný náklaďák s prívesom od železničnej stanice radiaci sa na most cez Váh a ďalej smerom na Žilinu.

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

Miestni vodiči to poznajú, no akokoľvek, aj tí môžu zazmätkovať a spôsobiť menšiu či väčšiu dopravnú nehodu. Už pred 25-mi rokmi si civilné ochrany mesta povšimli zvláštnu križovatku a dva nadzemné prepojenia – miesta, kadiaľ jazdia kamióny s chemikáliami a pod nimi nákladné vlaky z rôznymi výbušnými a horľavými materiálmi, naviac v blízkosti nemocnice. A tak sú tu varovania a dôsledky, ak by k veľkej dopravnej havárii a z nej vyplývajúceho možného ohrozenia osôb a životného prostredia v tejto časti mesta došlo. Dnes v čase, keď sa hovorí, že cestný obchvat mesta je ešte v nedohľadne a doprava cez mesto zo všetkých svetových strán hustne, sa toto konštatovanie prijíma s väčšou dávkou ostražitosti a vlastnej zodpovednosti, ak sedíte za volantom.

Zatrávnený a takmer s povrchom cesty zrovnaný trojuholník so štyrmi zasadenými tabuľkami a pútačmi smerov na RK – mestské inštitúcie na likavskej pôde je zradný. Koľko motorových vozidiel už z neho cúvalo so snehových závejov aby sa dostalo na vozovku, to asi nikto nezaznamenal, no stále zostáva faktom to, že odbočenie z hlavnej cesty v smere na železničnú stanicu je riskantné najmä vtedy, keď nad krajinu padá hustá hmla, hustý sneh, víchrica a viditeľnosť kontrolovať okolité smery je nedostatočná. Okrem toho vás tu nepriaznivo môže osvetliť, a tak i oslepiť diaľkový reflektor protiidúceho vozidla.

Tento nie veľmi bezpečný priestor, by si po vzore vyriešenia kritickej odbočky z hlavnej cesty na L. Mikuláš do obce Lisková pred niekoľkým rokmi,  zasluhoval aspoň jednoduché a OSC chcené a potrebné osadenie stĺpov s odrazovým svetlom na troch bodoch trojuholníka. Sprehľadnenie orientovať sa v zníženej viditeľnosti v dĺžke, šírke a priestore odbočovania na správnu dráhu cesty. Nakoniec, na trojuholníku ciest by sa mohol inštalovať stĺp osvetlenia. Pre bezpečnosť cestnej premávky (a hlavne v zimných mesiacoch) by bolo nutné, aby sa spojili likavské a ružomberské centrály s Okresnou správou ciest a dopravnou políciou mesta Ružomberok a rozhodli. Rovnako, by svoj názor mohla na inkriminované miesto vysloviť i dopravná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Ružomberku.

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.