Novovzniknutej komisii pre životné prostredie bude šéfovať poslanec Juraj Burgan

Jednohlasne o tom rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva na novembrovom rokovaní. Z redakčných zdrojov vieme, že Juraj Burgan (KDH) zároveň vyhral výberové konanie na post vedúceho Odboru životného prostredia na Okresnom úrade v Ružomberku. Informáciu nám potvrdil aj poslanec.

Prečo ste sa rozhodli  vytvoriť samostatnú komisiu? Na mestskom úrade sú zriadené dve, nestačia?

Nechcem vyrobiť ďalšiu komisiu. Jedna je Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie, kde som podpredsedom. V tejto komisii navrhujem, aby sa časť, teda životné prostredie vyškrtla, komisia by už teda nemala na starosti životné prostredie. Druhá je Komisia pre prašnosť. Nie je oficiálnou, je menovaná primátorom, nemá štatút stálej komisie, jej členovia ani nie sú volení mestským zastupiteľstvom. Podľa mňa nespĺňala podmienky toho, čo by mala spĺňať, či už z hľadiska záberu, čo všetko by mala robiť. Komisia pre prašnosť by jednoznačne mala byť zrušená.

Zvolenie nového predsedu Komisie pre životné prostredie bolo naplánované na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva. Materiál bol na návrh viceprimátora Michala Lazára z rokovania stiahnutý. Bolo to nutné?

Vraj to chceli prepracovať, ja som s tým nesúhlasil, bolo predsa dostatok času na prerokovanie jednotlivých úloh, materiál bol do vedenia aj ostatným poslancom daný vopred, tak ako všetky iné materiály. Pokiaľ viem, nič prerokované za ten mesiac nebolo, ak aj bolo, tak ma prekvapuje, že o tom neviem, keďže ma navrhli za predsedu a celú prípravu komisie som robil ja. Potrebovali, aby sa komisia schvaľovala o mesiac neskôr.

Ako si predstavujete fungovanie Komisie pre životné prostredie?

Mala by dávať výstupy, mala by riešiť analýzy, chcem, aby veľkú časť roboty robila proaktívnym spôsobom, aby sme prichádzali s novými nápadmi, novými analýzami, výstupmi, ktoré budem ja, alebo ostatní členovia prezentovať na mestskom zastupiteľstve, na základe ktorých budeme tlačiť, aby sa rozhodovalo.

Z redakčných zdrojov vieme, že ste sa uchádzali aj o post vedúceho odboru životného prostredia. Môžete nám túto informáciu potvrdiť?

Áno. Doteraz som však post neprijal, aj keď výberové konanie som vyhral. Riešim ešte terajšieho zamestnávateľa.

Je pravdepodobné, že ju zoberiete?

Oficiálna informácia je tá, že som výberové konanie vyhral, to, či nastúpim, je na mne.

Prečo ste sa uchádzali o túto pozíciu?

Myslím si, že so životným prostredím v Ružomberku treba seriózne začať niečo robiť. Z toho vychádzajú aj moje aktivity ako vytváranie komisie pre životné prostredie, aktivity ohľadom internetových postov, ale aj snaha o pozíciu na okresnom úrade. Pre mňa je životné prostredie v meste absolútnou prioritou, počnúc ovzduším a končiac skládkami. Má neblahý vplyv nielen na zdravie, čo je hlavná vec, ale aj na ekonomiku, na úbytok obyvateľstva. Nie je to jediný faktor, ale veľmi významný. Keď je naše mesto známe tým, že je tu prach a smrad, nikto si tu nepostaví hotel. My nemáme ani len systém.

Čím teda začať?

Mesto musí vyčleniť finančné a personálne kapacity. Napríklad, keď sa bude riešiť zeleň, musí sa nájsť systém ako efektívne kosiť, rúbať stromy a podobne. Doteraz to u nás nikto nerobí. Na okrese je medzera. Spolupráca medzi okresným úradom a jednotlivými orgánmi štátnej správy, obcami a Ružomberkom je dosť slabá. Je to škoda, pretože z tejto spolupráce by sa dalo veľmi veľa vyťažiť.

Ako bude vyzerať vzťah s najväčším zamestnávateľom, so spoločnosťou Mondi SCP?

Nepôjdem proti Mondi, ale rázne pôjdem po tom, aby spoločnosť dodržiavala všetky pravidlá, ktoré má. Aby bolo všetko transparentné, preverené a aby sa nič nerobilo pod rúškom tmy. Z pozície poslanca budem tlačiť na to, aby Mondi nefungovala len štýlom, že však zákon sme si splnili, ostatné nás nemusí zaujímať. Mondi má podľa mňa morálnu povinnosť robiť viac ako vyžaduje zákon. Ak však Mondi podľa zákona bude chcieť robiť niečo, čo nebude pozitívne pre mesto a okres a región, tak vtedy budem vystupovať proti tomu.

Autorky: Anna Zábojníková, Nikola Marhefková

Titulná fotografia: Juraj Burgan počas zasadnutia mestského zastupiteľstva. Autor: Viktor Mydlo.

 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.