Obchodná akadémia a Centrum sociálnych služieb Trojlístok môžu zarábať

Poslanci Žilinskej župy odsúhlasili transformáciu ružomberských zariadení. Z rozpočtových sa stali príspevkové organizácie.

Obchodná akadémia v Ružomberku a Centrum sociálnych služieb Trojlístok budú môcť od januára hospodáriť voľnejšie, než tomu bolo doteraz. Ruky im uvoľnil zriaďovateľ, Žilinský samosprávny kraj.

Testovací rok

Župní poslanci na ostatnom zasadnutí schválili transformáciu týchto zariadení na príspevkové organizácie. Znamená to, že popri peniazoch z rozpočtu, ktoré každoročne od župy dostanú, budú môcť získať peniaze do svojho rozpočtu aj samostatnou činnosťou. Napríklad vykonávaním prenájmov, predajom vlastných výrobkov či prostredníctvom darov.

„Podstatou je to, že každé zariadenie by malo napĺňať svoje príjmy z vlastnej činnosti do výšky maximálne 50 percent svojich výdavkoch,“ uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí Iveta Ďurišová.

Všetky peniaze, ktoré príspevkové organizácie takto získajú, nepôjdu do rozpočtu župy, ale zostanú priamo u nich. Môžu ich použiť ľubovoľne.

,,Tento rok bude testovací. Berieme to ako prípravu a odskúšanie ako budú naše organizácie po zmene hospodárenia fungovať. Verím, že im to prinesie viac možností ako pracovať so svojim rozpočtom a zároveň budú mať menej starostí s presúvaním financií. Tiež je to veľká motivácia pre riaditeľov šetriť a následne s ušetrenými prostriedkami slobodne hospodáriť,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.

Trojlístok nové pravidlá víta, škola sa nevyjadruje

Návrh podporilo 50 z 52 hlasujúcich poslancov. Vrátane prítomných ružomberských zastupiteľov. Zelenú získal aj v sociálnej komisii kraja.

Prítomní poslanci vyjadrili presvedčenie, že rovnakým spôsobom bude kraj postupovať aj pri ostatných sociálnych a školských zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Skutočnosť, že nás vybrali pre tento pilotný rok považujem za prejav dôvery a ocenenie práce pre naše zariadenie. Zmena pomôže flexibilnejšiemu fungovaniu našej organizácie bez povinnosti striktne dodržiavať jednotlivé rozpočtové kapitoly, možnosť pružne reagovať na konkrétne situácie v ktorých sa organizácia práve ocitne, napr. obdobie so zvýšenými nárokmi na tovary, na mzdy, náklady súvisiace so sezónnosťou (vykurovanie počas zimného obdobia) a podobne,“ uvideol riaditeľ Centra sociálnych služieb v Ružomberku Anton Machola.

Centrum aktuálne poskytuje služby pre 110 klientov a zmena sa dotkne oboch jeho ružomberských prevádzok na Riadku aj na Ulici sv. Anny.

Ako najnovšiu zmenu vníma Obchodná akadémia sme sa nedozvedeli. Riaditeľka Ľudmila Kerndlová nám poslala len stručnú reakciu: „Momentálne sa k predmetnej téme nevyjadrujem.“

Pilotný projekt transformácie rozpočtových organizácii na príspevkové uvedú do prevádzky 1. januára 2019. Zmena formy hospodárenia bude spustená v centrách sociálnych služieb Straník Žilina, Trojlístok Ružomberok, a tiež v Zákamennom. Zo škôl kraj vybral dve – Gymnázium A. Bernoláka v Námestove a Obchodnú akadémiu v Ružomberku.

Titulná fotografia – Klienti Centra sociálnych služieb Trojlístok na Riadku pri záujmovej činnosti. Zdroj: trojlistok.dsszsk.sk

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.