Obchodná akadémia v Ružomberku má 30 rokov

Slávnostná akadémia pri príležitosti 30. výročia založenia Obchodnej akadémie (OA) v Ružomberku sa uskutočnila vo štvrtok 15. decembra v priestoroch školy.

Akadémia sa konala za účasti jej žiakov, pedagógov a priaznivcov. Zúčastnili sa jej aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, riaditelia ružomberských základných a stredných škôl i predstavitelia mesta Ružomberok.

Riaditeľka OA Ľudmila Kerndlová vo svojom prejave zhodnotila významné míľniky a úspechy v histórii školy. Vyzdvihla pozitíva, ktoré škola prináša mladým ľuďom i regiónu. Poďakovala súčasným i bývalým zamestnancom, ktorí sa zaslúžili o jej rozvoj.

Súčasťou podujatia bol kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci školy. OA v Ružomberku založili v roku 1992 ako samostatný právny subjekt, avšak prvých päť rokov fungovala pod spoločným riaditeľstvom Strednej priemyselnej školy (SPŠ) v Ružomberku. Prvé maturity sa konali v roku 1996. O rok neskôr sa OA osamostatnila od spoločného riaditeľstva so SPŠ a jej riaditeľkou bola Jana Brodová.

Najlepšia stredná odborná škola v kraji

Obchodná akadémia je dnes modernou vzdelávacou inštitúciou. Mladých ľudí pripravuje na povolanie hlavne v ekonomickom sektore. Okrem klasického, štvorročného stredoškolského štúdia v odboroch Obchodná akadémia a cestovný ruch zaviedli aj pomaturitné štúdium v odbore Efektívny manažment. Doteraz tu získalo vzdelanie bezmála dvetisíc absolventov vo všetkých formách štúdia.

Dnes sa tu pripravuje na povolanie viac ako dvesto študentov. Škola disponuje modernými učebňami s interaktívnymi tabuľami či fitness centrom. Má tiež vlastné kultúrno-informačné centrum. Učitelia a študenti sa zapájajú do programu Erasmus, ktorého súčasťou sú aj stáže v zahraničí.

V tomto školskom roku získala OA prvé miesto v hodnotení mimovládnej neziskovej organizácie Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v kategórii stredné odborné školy v Žilinskom kraji.

Fotogaléria

Foto: Lívia Dvorská

Vyštudovala som publicistiku a masmediálnu komunikáciu. Vyše dvadsať rokov pôsobím v médiách ako redaktorka a manažérka marketingu. V poslednom období pomáham klientom zviditeľniť sa v online svete, cez digitálny marketing. Najviac je pre mňa moja rodina. Vychutnám si chvíle pri dobrej a voňavej káve či knihe. Snažím sa čo najviac hýbať, mám rada bicyklovanie, turistiku a beh na lyžiach.