Zamestnanci obchodnej akadémie absolvovali mobilitu v Aténach

Zdroj: Obchodná akadémia Ružomberok
Obchodná akadémia Ružomberok v rámci projektu Erasmus+ aj v tomto školskom roku, okrem mobility žiakov, zapojila do projektových aktivít aj učiteľov odborných predmetov.

Mobility zamestnancov sa tentokrát zúčastnili riaditeľka školy Ing. Ľudmila Kerndlová a PaedDr. Jiří Černý. Hlavnou úlohou učiteľov bola návšteva strednej odbornej školy SAEK Acharnon v Aténach, kde na vyučovaní učitelia získali informácie o fungovaní stredného odborného školstva v Grécku. Dozvedeli sa o systéme výučby na škole, boli im predstavené odbory, ktoré sa vyučujú na škole, ako aj kritériá kladené na žiakov počas štúdia.

V rámci programu sa učitelia zúčastnili prednášky v anglickom jazyku, ktorú pre nich pripravili študenti cestovného ruchu. Prednáška sa týkala propagácie, rozvoja a ďalšieho smerovania cestovného ruchu Grécka. Ďalšou zaujímavou skúsenosťou bola návšteva cestovnej kancelárie Joy Tour. V diskusii so zamestnancami sa učitelia dozvedeli o kritériách a zručnostiach, ktoré by mal absolvent školy ovládať, aby zvládol prácu v cestovnej kancelárii.

Veľký význam

Neodmysliteľnou súčasťou programu je aj spoznávanie kultúry danej krajiny. Z toho dôvodu učitelia navštívili múzeum na vojnovej lodi Averof, areál Marína parku, prístav Piraeus a taktiež pobrežie Egejského mora. Nezabudnuteľným zážitkom boli aj návštevy historických pamiatok – Akropola, Benaki Múzeum, Národné archeologické múzeum, Akropolis múzeum a Panatenajsky štadión.

Absolvovanie náčuvov v zahraničnej škole vďaka programu Erasmus+ má pre učiteľov veľký význam, z dôvodu získania priamej skúsenosti s výučbou odborných predmetov na strednej odbornej škole v zahraničí. Následne môžu učitelia komparovať získané poznatky a tiež ich aplikovať v predmetoch v domovskej škole. Mobilita zamestnancov v Aténach podporila interkultúrny dialóg a európske hodnoty kooperácie medzi školami.

Zdroj: Obchodná akadémia Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.