Ružomberok dnes

V Ružomberku otvoria prvú špeciálnu triedu pre deti s poruchou autistického spektra

V Ružomberku otvoria prvú špeciálnu triedu pre deti s poruchou autistického spektra. V meste Ružomberok vznikne prvá špeciálna trieda pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) na Základnej škole Bystrická cesta 14. Od školského roka 2024/2025 otvorí v septembri svoje brány pre štyri detičky, ďalšie dve deti s PAS budú začlenené do výchovno-vzdelávacieho procesu formou inklúzie v bežných triedach.

Headline

Mesto ocenilo pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

Povolanie učiteľa patrí k výnimočným profesiám, ktoré dokážu ovplyvniť desiatky ľudských životov. Učiteľ je nositeľom kultúrnych a spoločenských hodnôt, pre naše deti a mládež je vzorom, od ktorého získavajú nielen veľa vedomostí, ale ktorý formuje aj ich osobnosť a životné postoje.