Optimalizácia siete stredných škôl sa dotkne aj regiónu Liptov

Ilustračné foto. Zdroj: ŽSK
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy čakajú zmeny. Prinesú presuny, spájanie i útlm odborov aj v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

Neformálne stretnutie s poslancami Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) z jednotlivých regiónov sa uskutočnilo v pondelok 19. júna na Úrade ŽSK. Témou bol postup a možnosti optimalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ktorá prinesie vyššiu kvalitu a sústredené využitie investícií. Komisia školstva a športu odporučila návrh optimalizácie schváliť. RK Magazín o tom informovala Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK.

V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 60 stredných škôl a ďalšie školské zariadenia (jedálne, školské internáty, centrá voľného času). Vývoj počtu detí a mladých ľudí v Žilinskom kraji je dlhodobo nepriaznivý. Zatiaľ čo v roku 2003 žilo v kraji podľa údajov štatistického úradu 190 154 obyvateľov do 19 rokov v roku 2022 ich bolo už iba 142 165.

Znižovanie počtu detí v školách

Znižovanie počtu detí sa samozrejme prejavuje aj na nižšom počte detí navštevujúcich krajské stredné školy. Z toho dôvodu Zastupiteľstvo ŽSK už minulý rok na svojom 36. zasadnutí schválilo ako jednu z priorít v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK na roky 2023 – 2025 optimalizáciu siete škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Chceme, aby naše deti dostávali kvalitné vzdelanie v moderných školách, kde študenti nájdu nielen dobré podmienky a vybavenie pre výučbu, ale aj dostatok možností na kultúrne a športové aktivity, či mimoškolskú činnosť,“ objasnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

„Keďže zdroje župy sú obmedzené, hľadáme spolu s poslancami spôsob, ako ich využiť maximálne efektívne. Konečným cieľom je spojenie stredných škôl do tzv. stredoškolských kampusov, kde jeden areál využívajú viaceré školy a spoločne zdieľajú športoviská, internáty, jedálne či priestory na spoločenské aktivity.“ Dodala Jurinová.

Dôjde k presunom, spájaniu a útlmu odborov

„Navrhované zmeny spočívajú v presunoch, spájaní, útlme odborov, ktoré dnes stratili opodstatnenie, alebo sťahovaní perspektívnych odborov, ktoré nám chýbajú, alebo sú menej vyhľadávané, ale nevyhnutné pre naše hospodárstvo, do vyhovujúcejších priestorov. Výsledok však bude stáť za to,“ uviedla Lacová.

Na najbližšom krajskom zastupiteľstve budú navrhnuté ďalšie optimalizačné riešenia, ktorými dôjde napr. k zrušeniu Spojenej školy v Žiline – Bytčici a Strednej odbornej školy podnikania v Žiline. Nahradí ich Stredná odborná škola podnikania a služieb so sídlom v Žiline.

Zrušené budú odbory, o ktoré dlhodobo nevykazujú žiaci záujem, alebo budú zrušené v zmysle novej vyhlášky, pričom duplicitné odbory sa presunú do Hotelovej akadémie v Žiline. V novej škole sa posilnia odbory týkajúce sa obchodných činností ako napr. obchodný pracovník, asistent predaja a ekonomické a administratívne služby v podnikaní.

Zmeny sa dotknú aj stredných škôl v Liptove

Pripravené sú ďalšie zmeny. Druhá zmena sa týka Polytechnickej školy v Liptovskom Mikuláši, kde dôjde k presunu poľnohospodárskych odborov k Lesníckej škole v Liptovskom Hrádku, aby získali kvalitnejšie priestory na vykonávanie odborných činností a tak nabrali na vážnosti a dôležitosti.

Potravinárske odbory presunú na Hotelovú školu v Liptovskom Mikuláši, zostávajúce technické odbory prejdú na Polytechnickú školu do Ružomberka.

Návrh optimalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je otvorený dokument, na ktorom sa podieľa odbor školstva a športu ŽSK v spolupráci s útvarom hodnoty za peniaze ŽSK. „Účelom je zefektívnenie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a hospodárnejšie využitie majetku Žilinského samosprávneho kraja. O ďalších zmenách bude rozhodovať krajské zastupiteľstvo,“ dodala hovorkyňa ŽSK.

Zdroj: ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.