Otvorený list zabral. Športovci dostali z rozpočtu mesta viac

Malé a stredné športové kluby získajú z dotácie od mesta o takmer 19-tisíc eur viac, ako bolo pôvodne vyčlenené v rozpočte na tento rok.

Politika mesta v oblasti dotácií je od roku 2011 neúprosná. Každoročne klesali pre všetky typy združení, ktoré sa o peniaze uchádzali prostredníctvom rozpočtu mesta. Organizácie v kultúre, športe, školstve či sociálnych službách sa museli uskromniť. Raz o päť, inokedy o desať percent. Športovci získali vlani dokonca o pätinu menej.

Otvorený list zabral

„Či už minulé vedenie mesta alebo aj súčasné každoročne rozmýšľa, akým spôsobom šetriť finančné prostriedky a alokovať ich na možné investície, ktoré sú aktuálne potrebné, preto aj  žiadatelia musia byť motivovaní zháňať prostriedky aj po svojej osi, či už formou sponzoringu alebo formou komerčnej činnosti, ak im to ich činnosť umožňuje,“ zdôvodňoval ešte vlani neustále znižovanie prostriedkov asistent primátora Michal Praženica.

Predsedovia jednotlivých komisií však hovorili o likvidačnom prístupe. Prestali rozdeľovať peniaze na činnosť a podporovali len jednorazové projekty. Mnohým žiadateľom sa neušlo nič, čo robilo medzi nimi častokrát zlú krv.

V návrhu rozpočtu na tento rok dostala športová komisia na podporu činností športových klubov v meste 41-tisíc eur. O 29-tisíc menej, ako v roku 2011.

„Rozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé komisie v meste je nesystémové a nekoncepčné. Chýba v tom dôsledná analýza vo vzťahu k platnosti, dôslednosti a účinnosti rozhodnutia poslancov a vedenia mesta. Žiadame bezodkladne pripraviť dokument, ktorý bude obsahovať formu, pravidlá, dôkladnú analýzu potreby jednotlivých komisií a verejnú diskusiu,” píšu v otvorenom liste jedenásti členovia športovej komisie, ktorý v novembri minulého roka poslali primátorovi aj všetkým poslancom.

„Osem rokov som predseda športovej komisie a dotácia bola pravidelne, každý rok, znížená. Je to aj moje maslo. Aj preto prišlo uznesenie, kde ma komisia zaviazala pýtať tie peniaze naspäť, aspoň na čiastku z roku 2011,“ vysvetľuje aktuálny postup predseda športovej komisie, poslanec Ľubomír Kubáň (nezávislý).

Otvorený list bola verejná forma upozornenia. V následných rokovaniach dostali športovci prísľub zvýšenia dotácie pre tento rok o 18 800 eur. V stredu návrh poslanci prešli za zatvorenými dverami, mimo rokovacej sály. V nej ho potom 20 zastupiteľov bez diskusie schválilo.

Je to kompromis

„Náš návrh bol oveľa vyšší, ale musíme pochopiť, že mesto má aj iné problémy, kde musí dávať peniaze a pomáhať. Tento kompromis, ktorý sa dnes prijal, si však zaslúžia aj športovci, ale aj občania mesta. Aj oni sú športovci, ktorí potrebujú mať priestor v meste a možnosti na športovanie. Keď nie pre seba, tak pre svoje deti. A na toto tie peniaze idú,“ argumentuje Marián Bystričan, člen športovej komisie a čestný predseda stolnotenisového klubu ŠKST Ružomberok.

„Dôležitá je tu pravidelná činnosť, aby šport a športové oddiely fungovali, aby tu bola pre ľudí možnosť vybrať si. Chcem vyzdvihnúť a vysloviť absolutórium kolegom poslancom za to, že sa rozhodli tento návrh podporiť,“ povedal po hlasovaní Kubáň.

V športovej oblasti získali peniaze na činnosť v 23 športových kluboch. Šachisti, plavci, hokejisti, stolní tenisti, krasokorčuliari, lyžiari, rybári či vzpierači. Okrem toho komisia vyčlenila peniaze na 28 jednorazových projektov, teda športových akcií, ktoré sa budú počas roka konať.

Systémové riešenie chýba

Čo však bude ďalej, zostáva nejasné. Ak sa dotačná politika nezmení, o rok bude tento problém aktuálny opäť. Naviac, nespokojnosť je aj v kultúre, sociálnej oblasti či školstve, kde sa mimoriadne peniaze tento rok zatiaľ nedostali.

„Model dotačného systému nie je dobre nastavený. Pravidelne sa tá dotácia znižuje. Nielen pre šport, ale aj pre kultúru, sociálne veci, školstvo, regionálny rozvoj. Treba pripraviť nový formát prerozdelenie finančných prostriedkov, nemôže to byť jeden rok kultúra, jeden šport, ale musí to byť vyvážené,“ hovorí Ľubomír Kubáň, ktorý už ohlásil, že do športovej komisie ani v prípade zvolenia za poslanca pracovať nepôjde.

Primátor, hoci aj za jeho vedenia sa dotácie do všetkých oblastí krátia, sa zvýšeného financovania zastal.

„Budeme musieť hľadať rezervy, aby sa dalo do športu, ale aj do iných oblastí investovať viac. Možno z memoranda so spoločnosťou Mondi SCP, možno z iných, externých zdrojov. Treba využiť všetky možnosti. Šport je fenomén, ktorý robí život ľudí krajší, lepší a zdravší. A zároveň, je to nástroj pri výkonovom športe na prezentáciu mesta, ktorý nám dlhodobo robí dobré meno,“ myslí si primátor Igor Čombor (nezávislý).

Mesto dáva podľa neho každoročne do športu 700-tisíc eur. Väčšina však ide do basketbalu, futbalu, na prevádzku zimného štadióna či plavárne.

Dotácie mesta pre jednotlivé oblasti v roku 2018

Činnosť

Projekty Spolu
Komisia športu 41 260€ + 18 800€ 22 700€ 82 760€
Komisia kultúry 6 178€ 25 050€ 31 228€
Komisia soc. služieb a zdravotníctva 6 000€ 7 250€ 13 250€
Komisia cestov. ruchu, živ. prostredia a propagácie 200€ 8 800€ 9 000€
Komisia školstva 900 € 5 600€

6 500€

Zdroj: Mestský úrad Ružomberok

Titulná, ilustračná fotografia: Rokovanie zastupiteľstva v Ružomberku, Zdroj: J. Maga (MsÚ)

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.