Župa rozdelila do regiónov prostredníctvom dotácií viac ako pol milióna eur. Rekonštrukciu gymnázia museli opäť posunúť

Poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválili na návrh vedenia Žilinskej župy nové výzvy na regionálne dotácie. O niektorých rozhodnú priamo regionálni poslanci. O ďalších hlasovaním verejnosť.

Žilinská župa rozdelí na grantoch tento rok viac ako 1,3 milióna eur. V pondelok hlasovali poslanci o prvej časti dotácií v dvoch projektoch.

Regionálne dotácie

Cieľom regionálnych dotácií je vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj prirodzených regiónov kraja podporou činností v oblasti kultúry, športu a trávenia voľného času či kultúrnych a náboženských aktivít. Kraj na tento zámer vyčlenil pre tento rok 325-tisíc eur.

„Výška jednej dotácie bola stanovená od 700 do 3-tisíc eur. Každý okres má pridelenú alokáciu na základe počtu obyvateľov. Pri rozdelení týchto peňazí nejde o hodnotiace kritériá, poslanci majú voľnú ruku pri výbere podporených projektov. Systém podávania žiadostí je prostredníctvom elektronických formulárov, čo zvyšuje operatívnosť a administratívu. Zúčtovanie musí byť do konca novembra 2020,“ predstavil dotačný program, ktorý sa týka aj okresu Ružomberok, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Ján Pavlík z Úradu ŽSK.

„Vítam a podporujem tento program. Taktiež chcem podporiť zníženie minimálnej výšky dotácie z 900 na 700 eur, pretože aj u nás v dolnom Liptove je množstvo menších obcí a aktivít menšieho charakteru. Rád by som odporučil, aby si jeden žiadateľ mohol podať dve žiadosti o dotáciu, nielen o jednu, keďže sme zlúčili tri granty do jedného. A s ohľadom na vyúčtovanie, ak bude v novembri, nepodporíme tak žiadnu akciu v kraji, ktoré budú mať termín realizácie v decembri,“ pripomienkoval uvedený bod krajský poslanec Ľubomír Kubáň (nezávislý).

V následnej diskusii viacerí poslanci požiadali o zníženie minimálnej dotácie na 500 eur, čo plénom napokon neprešlo.

„Žiadna z komisií, kde bol tento bod prerokovávaný, nepredniesla oficiálne návrh na zmenu sumy. Niekedy sme prideľovali aj menšie sumy 200 až 300 eur. Na základe prácnosti a administrovania odporúčam nechať túto sumu na 700 eurách tak, ako sme sa dohodli,“ zastal sa uvedenej dotácie predseda finančnej komisie Michal Slašťan (KDH, OľaNO, SaS, NOVA, OKS).

„Chceli sme podporovať lepšie, kvalitnejšie, viditeľnejšie projekty v kraji. To bol náš cieľ, aj preto bol prvotný návrh na 900 eurách. Peniaze na dotácie budú narastať, a teda aj počet projektov bude narastať. Dostávali sme od žiadateľov jasne najavo, že tých 500 eur sa nevyrovná námahe, akú ľudia musia vynaložiť, hoci boli za akúkoľvek podporu vďační. Z môjho pohľadu je suma 700 eur nastavená slušne,“ uviedla k tejto téme predsedníčka ŽSK Erika Jurinová (KDH, OľaNO, SaS, NOVA, OKS).

Žiadosti je možné predkladať po dobu jedného mesiaca, uzávierka je 2. marca 2020.

Županka Erika Jurinová (tretia zľava). Foto – Filip Lehotský, ŽSK.

Participatívne dotácie

Zastupiteľstvom prešli aj takzvané participatívne dotácie v objeme 195-tisíc eur. O týchto peniazoch rozhodne verejnosť prostredníctvom SMS hlasovania.

„Minimálna výška dotácie je tisíc a maximálna 4-tisíc eur. Peniaze sú pridelené do regiónov na základe princípu solidarity. Väčšina, 60 percent, je pridelená do okresov podľa počtu obyvateľov a 40 percent rozdeľujeme rovnomerne. Tak sme znížili rozdiely medzi okresmi vo veľkosti dotácie. Hlasovať bude môcť verejnosť minimálne za tri projekty. Inak im systém SMS hlasovanie neodošle,“ vysvetlil Ján Pavlík z Úradu ŽSK.

O dotácie sa budú môcť uchádzať projekty zamerané na rozvoj komunitnej infraštruktúry, životného prostredia, či za zachovanie kultúrneho dedičstva. Žiadosti o dotácie je možné predkladať do 16. marca 2020.

V oboch prípadoch sa môžu o podporu uchádzať obce, právnické osoby, napríklad neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,  ale aj fyzické osoby – podnikatelia so sídlom na území Žilinského kraja. Župa zaviedla podávanie žiadostí výlučne prostredníctvom elektronického formulára.

Všetky informácie k žiadostiam a čerpaniu zverejní župa na webovej stránke v časti granty.

Nový dotačný systém pozostáva zo štyroch častí. Okrem dvoch predstavených je najviac prostriedkov alokovaných pre tematické dotácie, a to až 50 percent z objemu všetkých župných dotácií. Projekty v tejto časti budú posudzovať práve odborné komisie na základe hodnotiacich kritérií. Poslednou možnosťou sú dotácie predsedníčky ŽSK, ktoré tvoria zhruba 10 percent z celkového objemu príspevkov župy.

Rekonštrukciu gymnázia museli opäť posunúť

Poslancov z ružomberského okresu zaujímala pri interpeláciách aj dlhodobo plánovaná rekonštrukcia gymnázia.

„Pýtali sme sa na to v novembri a zaujíma nás to aj teraz. Stavebné úpravy a okenné výplne na gymnázium v Ružomberku – bolo už ukončené verejné obstarávanie a podpísaná zmluva o dielo,“ pýtal sa Ľubomír Kubáň.

„Bojujeme o túto investíciu už o tri roky. Mrzí ma celá situácia. Preto poprosím o vyhodnotenie, čo ideme robiť s touto situáciou,“ pridal sa Dušan Lauko (SNS).

„Verejné obstarávanie sme uzavreli ešte na konci roka 2019, ale keď sme mali podpísať s víťazom zmluvu, prestal komunikovať. Preto naše oddelenie kontaktovalo ďalšieho uchádzača v poradí, aby sme s ním rokovali o podpise zmluvy. Tam je však cena naozaj vyššia, a preto je možné, že napokon súťaž aj zrušíme a vyhlásime novú. Uvidíme, ako bude táto firma reagovať,“ vysvetľovala poslancom županka Erika Jurinová.

Gymnázium na Moyzesovej ulici zrenovujú za dva milióny eur

Ďalšie grantové projekty

Župní poslanci okrem toho schvaľovali na prvom tohtoročnom zasadnutí aj zapojenie sa ŽSK do grantových výziev z fondov Európskej únie za takmer pätnásť miliónov eur. Len malá časť by mohla v prípade úspechu skončiť aj priamo v okrese Ružomberok. Napríklad projekt na sledovanie životných funkcií pacientov a klientov v kritickom stave v sociálnych zariadeniach kraja, kde je žiadosť o podporu za 1,5 milióna eur.

Okrem toho sa župa uchádza o granty na rekonštrukciu cesty medzi Čadcou a Makovom, cyklotrasu medzi Žilinou a Kotešovou, energetický audit budov nemocníc v správe ŽSK alebo pre technické vybavenie, zmenu učebných plánov či duálne vzdelávanie v stredných školách na Kysuciach a Žiline.

Župa tiež informovala, že ku koncu roka 2019 hospodárila s prebytkom 7,8 milióna eur. Vznikol zvýšeným príjmom z podielových daní, grantov a nenávratných finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

Titulná fotografia – Rokovanie župného zastupiteľstva. Foto – Foto – Filip Lehotský, ŽSK.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.