Parkovné v meste uhradíte už aj cez mobil

Novinka sa týka spoplatnených parkovacích plôch na uliciach Mlynská, Antona Bernoláka a na Hlavnej stanici. 

Donedávna museli vodiči, ktorí chceli parkovať na ružomberských spoplatnených parkoviskách, používať parkovací automat. Od polovice júna sa situácia zmenila. Vodiči môžu využiť spôsob úhrady parkovného aj prostredníctvom SMS.

Koniec výhovorkám

Mesto zvolilo tento spôsob úhrady parkovného kvôli skvalitneniu služieb obyvateľom a návštevníkom mesta. ,,Často sme sa stretávali s výhovorkou vodičov, že parkovné neuhradili, pretože nemali pri sebe mince. V súčasnosti má však každý pri sebe mobilný telefón, takže nie je problém vykonať platbu“, povedal Roman Jankovič, príslušník mestskej polície v Ružomberku.

Uhradiť parkovné je možné zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare: RK ZONA EČV. Parkovacie zóny sú rozdelené na šesť častí. Označenie A1 a A 11 má parkovisko na Bernolákovej ulici pred budovou pošty. Plocha A2 je určená na parkovanie na ul. Mlynská a A3, A4 a A5 sú parkovacie plochy na Hlavnej stanici. Dokladom o zaplatení je spätná SMS potvrdzujúca vykonanie úhrady.

Pozor na chyby

Najlacnejšie parkovanie cez SMS stojí 60 centov. Týka sa hodinového parkovania na Hlavnej stanici, aj Mlynskej ulici. Na Bernolákovej toľko stojí 30 minút parkovania.

Ak sa parkovacia zóna, na ktorej stojí vozidlo nebude zhodovať s tou, ktorú vodič napíše do SMS správy, parkovací lístok je neplatný. Ak je vozidlo na svojom parkovacom mieste kratšie, než si vodič zaplatil, nespotrebovaná časť úhrady za dočasné parkovanie sa platiteľovi úhrady nevracia.

Všetky informácie pre vodičov o spôsobe úhrady cez SMS či rozdelení parkovacích plôch sú aj na dodatkových tabuliach. ,,Sú umiestnené na parkovacích miestach s plateným státím na každej parkovacej ploche,“ informoval Jankovič.

Nová možnosť platenia za parkovaciu plochu je k dispozícií od 15. júna. Za prvý týždeň ju využilo 62 vodičov. Rovnaký spôsob úhrady za parkovné funguje už dlhšie aj v Dolnom Kubíne či Liptovskom Mikuláši.

,,Počas prípravy a pred samotným spustením systému, sa náčelník mestskej polície Ivan Stromko spolu s referentom informatiky Martinom Žabenským, informovali o platbe prostredníctvom SMS v iných mestách, napr. v Dolnom Kubíne,“ prezradil Jankovič. Zároveň dodal, že tak urobili preto, aby sa vyhli nedostatkom, a aby sa prípadné komplikácie neriešili počas samotnej prevádzky systému.

Foto- autorka

Som vyštudovaná žurnalistka. Počas štúdia som pracovala pre regionálne noviny, kde som písala o kultúrno-spoločenskom dianí na Považí. Mám za sebou stáž pre portál aktuality.sk. Zaujímam sa o históriu, kultúru a problémy bežných ľudí z okolia Ružomberka. V RK Magazíne som zástupkyňa šéfredaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk.