Po rokoch obnovili dobré zvyky. Nabudúce už s vyššou súčinnosťou a dokonalosťou

Naposledy sa tak stalo pred 11-timi rokmi, keď Papiernickou ulicou prešiel voz Technických služieb mesta. Vykonal vysatie a pozametanie ulice aj s hŕstkou za ním kráčajúcich pracovníkov s lopatami a metlami, ktorí na parkovacej časti krajnice ulice doladili a odpratali to, čo voz do svojej veľkej nádoby nepojal. V stredu 20. novembra t.r. prišiel na Papiernickú ulici iný, rozmerovo menší, pohyblivejší a možno aj výkonnejší.

Občania troch bytových štvorpodlažných domov, ktorým pred ich oknami vymenili starý dvadsaťsedemročný trúsiaci sa asfalt z čias predsedovania Karola Vályho st. v roku 2006 za nový, sa tak konečne dočkali. 

Zabudnutá časť mesta a jeho 460 metrov dlhého parkoviska (mimo bežného čistenia a vysávania vozovky a chodníka TSM),  tak ostala dlhé roky napospas len tým vnímavejším, ktorí sa občas o svoj kúsok asfaltu kde parkovali postarali, vzali metly a lopaty a nánosy zimných posypov, lístí a rôznych sedimentov z nej odstránili.

Poslanci z ružomberskej desiatky (Baničné a Pod skalami, Milan Kerdík, Pavel Šípoš, Tomáš Šošovec a Michal Kubačka) tak konečne zatlačili na mesto, aby presadili blokové čistenie parkoviska aj v Baničnom.  

Nielen Klačno či Park Š. Hýroša, (kde sa každý týždeň a možno aj do omrzenia zametá to čo je čisté a plytvajú sa náklady) ale aj Baničné, by malo byť aspoň raz do roka dokonale v časti parkoviska ošetrené a pozametané. 

Vďaka štyrom poslancom z volebného obvodu č. 10 sa tak stalo v 47. týždni tohto roku, krátko po brigádnickej akcii tých, ktorí aj s viceprimátormi mesta priložili ruku dielu v sobotu 16. novembra vo východnej časti  mesta na Tatranskej ulici. Informoval o tom Ružomberský magazín v Spravodajstve s nadpisom „Vyhrnuli si rukávy a vyčistili okolie kaplnky” v príspevku A. Zábojníkovej.

V Banične sa to všetko pochopiteľne po tak dlhej dobe nepodarilo a neklaplo to na sto percent, (dajme tomu, že 20. 11. 2019 na 85 percent) aj keď bežný občan panelákovej ulice si mohol všimnúť na 23 vchodových dverách oznam upozorňujúci na blokové čistenie jeho ulice a hlavne parkoviska. 

Po desiatkach mesiacov prišiel budíček a akýsi nácvik prvkov civilnej obrany, kedy by sa občania v priebehu 72 hodín mali skonsolidovať, zareagovať a splniť vyhlásenie svojich mestských poslancov. Tých by mali aj poznať, veď mestské tlačové médiá im už dlhodobejšie poskytujú dostatočný priestor na to, aby sa s nimi zoznámili.  Ružomberský hlas v rubrike „Dve otázky pre poslanca“ tak činí už dlhodobejšie.  

No nie všetci vlastníci motorových vozidiel čítajú, čo by mali čítať a zaparkované autá môžu mať svojich majiteľov bývajúcich v iných častiach Banična alebo mesta. Nakoniec nie vhodná téma v dobe GDPR, anonymity občanov a migrácie z miest do miest, keď sa mnohí z nich ani v priestoroch schodísk poriadne nestretnú a nepozdravia.

Napočítaných 157 parkovacích miest (okrem 3 plechových garáží) nezostalo ani po 8 hodine rannej, kedy sa malo začať čistiť, voľnými a oslobodenými od áut. Stálo ich tam 17 a keď čistiaci a vysávací voz na Papiernickú ulicu dorazil, bolo už niekoľko minút po deviatej hodine. 

Nabudúce to bude určite lepšie, po tejto skúsenosti by malo byť zrejme potrebné včasnejšie  informovať bytových dôverníkov o naplánovanej akcii, takéhoto charakteru. Najmenej 7 dní vopred. Práca zo strany TSM by mala byť vykonaná tak, aby sa dlhodobo zasadené kontajnerové nádoby na triedený odpad a smetné koše o nejaké metre v parkovisku premiestnili a umožnilo sa tak dokonalé očistenie priestoru kde technika nemôže.

Dobrým zvykom, a tým cyklickým, by sa teda mohlo stať aj pravidelné čistenie parkoviska Papiernickej ulice. Aspoň jeden raz za rok s osobnou zodpovednosť každého vodiča, ktorý na ulici parkuje svoj automobil tak, aby sa nemuselo prikročiť k represívnym opatreniam, možnému zbytočnému odťahu a pokutám za nepremiestnenie vozidla (tie sú Ružomberčanom známe najmä z okolia Parku Š. Hýroša).  

Pri stopercentnom výkone tejto činnosti z organizácie, ktorá sa podujme parkovisko v trvaní dvoch hodín očistiť, by nemalo chýbať uzatvorenie ulice s príslušným prenosným označením zákazu vjazdu.

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.