Podnikatelia na dolnom Liptove môžu získať finančný príspevok na podporu podnikania

Umožňuje im to výzva, ktorú na pomoc regiónu vyhlásila Miestna akčná skupina Dolný Liptov (MAS DL).

Živnostníci alebo osoby zapísané v obchodnom registri budú môcť požiadať o finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Použiť ho budú môcť na rozšírenie výroby alebo služieb, alebo kúpu hmotného majetku, prípadne na stavebno-technické úpravy svojich budov pre umiestnenie novej technológie či poskytovanie nových služieb. Investovať je za istých podmienok možné aj do kúpy automobilu či marketingových potrieb.

Žiadať možno o príspevok od 20 do 50-tisíc eur

„Veríme, že túto možnosť pomoci dolnoliptovskí podnikatelia využijú. Zvlášť v tomto období krízy spojenej s pandémiou Covid-19 to vnímam ako možný potrebný impulz pre opätovný rozbeh podnikania,“ uviedol štatutárny zástupca MAS DL Rastislav Horvát. Podnikatelia budú môcť žiadať o príspevok vo výške od 20 do 50-tisíc eur so 45-percentným spolufinancovaním. Príspevok je vo výške 55 percent. Dôležitým merateľným ukazovateľom je zvyšovanie počtu pracovných miest v podniku. Projekt musí byť zrealizovaný a ukončený do deviatich mesiacov od podpisu zmluvy k príspevku.

Aktuálna výzva je určená pre živnostníkov alebo osoby zapísané v obchodnom registri a má otvorený charakter. To znamená, že uzávierka prijímania žiadostí o príspevok je rozdelená na kolá, pričom prvé kolo sa uskutoční 30. júna, ďalšie následne každý druhý mesiac k 30. dňu v mesiaci.

Pomôže infoseminár 

MAS DL nedávno organizovala aj online infoseminár.  „Sme si istí, že táto výzva môže tunajším podnikateľom značne pomôcť. Formou online seminára sa chceme uistiť, že majú všetky potrebné informácie tak, aby boli so žiadosťou úspešní. Z infoseminára bude preto vyhotovený aj záznam, ktorý sprístupnime verejnosti,“ priblížila projektová manažérka MAS DL Iveta Kloptová.

Záujemcovia si budú môcť nájsť záznam a získať informácie aj priebežne počas celého obdobia vyhlásenej výzvy na tejto webovej stránke.

Zdroj: MAS DL
Foto: medium.com

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.