Prvý výzvu na dotácie vypíšu do apríla

Dolný Liptov má prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny (MAS) šancu čerpať dotácie na rozvoj vo výške 3,6 milióna eur. Rozprávali sme sa s predsedom MAS Dolný Liptov Rastislavom Horvátom.

Čo znamená, že do dolného Liptova prídu také peniaze?

Politika Európskej únie stojí aj na vyrovnávaní regionálnych rozdielov. Prostredníctvom miestnych akčných skupín podporuje vytváranie pracovných miest a zmysluplné aktivity, ktoré podporia regionálny rozvoj a spoluprácu. Pomôže to v napredovaní celého regiónu.

Niekto dostane nápad, požiada o peniaze a vy ho podporíte?

Áno. Podnikatelia, živnostníci, ale aj občania, obce, neziskové organizácie. Musia ale pôsobiť v dolnom Liptove, tak ako je náš záber. No a musí to byť nápad, ktorý je v súlade s našou stratégiou, ktorú nám Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo.

Aké je to stratégia?

Zadefinovali sme si oblasti podpory najmä do rozvoja poľnohospodárskych podnikov, investície do lesného hospodárstva, podpora a investície do občianskej vybavenosti a drobnej infraštruktúry obcí. No a dôležitá je tiež podpora pre súkromný podnikateľský sektor – do inovácií, výskumu či technológií a podobne. Dôležité ale je, aby najmä v súkromnom sektore išla podpora ruka v ruke s vytvorením nových pracovných miest a ich udržanie po dobu aspoň 2-3 rokov.

V našom regióne by ste mali investovať 3.6 milióna eur za päť rokov. Ako to bude reálne prebiehať.

Bude to trochu viac. Každý projekt bude musieť mať spolufinancovanie jeho realizátorom. Predpokladáme tak, že dokopy to bude cez štyri milióny eur. Do februára by sme mali získať príspevok na chod našej ružomberskej kancelárie. Následne, v marci alebo apríli chceme vypísať prvú výzvu.

Uchádzači sa prihlásia s nápadmi a vy rozhodnete, kto peniaze dostane?

Je nás v MAS dokopy 58 členov. Obce, podnikatelia, tretí sektor – všetci z dolného Liptova. Každú žiadosť posúdime, či je v súlade s našou stratégiou, či je realizovateľná, aký by mohla mať efekt a rozhodneme.

Čiže ľudia z Liptova si rozhodnú o tom, kam pôjdu peniaze?

Presne tak. Európska komisia povedala, že vy si povedzte čo potrebujete, v akých oblastiach a konkrétnych krokoch a my Vám dáme na to peniaze. Tento prístup zdola nahor je úspešnejší a efektívnejší ako pri centrálnom rozdeľovaní prostriedkov cez ministerstvá. Ale je treba povedať, že každé naše rozhodnutie bude ministerstvo kontrolovať. Nie je tam priestor na kamarátstvo. Poberateľ grantu zodpovedá za čerpanie MAS-ke, my zase ministerstvu a ono Európskej únií.

Titulná fotografia – Rastislav Horvát (vľavo) počas predstavenia Katalógu výrobcov regionálnych produktov dolného Liptova. Zdroj – MAS Dolný Liptov

PR článok