Postavia parkovisko na druhý pokus?

Opätovný zámer vybudovať podzemné parkovisko na Medveckého ulici je stále v procese riešenia. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s pôvodným investorom má byť doplnený o záväzný harmonogram, podmienky odstúpenia od zmluvy a kúpnu cenu.

Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo na septembrovom zasadnutí. Obnovu investičného zámeru spred šiestich rokov odsúhlasilo ešte v marci.

Spoločnosť AMC Ružomberok, ktorá pred polrokom opätovne predložila návrh na postavenie parkoviska, mala za úlohu doplniť podklady týkajúce sa vizualizácie diela, ekonomickej návratnosti, spôsobu financovania či finančnej zábezpeky zámeru. Tak aj urobila, no vedeniu mesta sa údaje zdali nedostačujúce.

Chcú mu dať poslednú šancu

„Na jednej strane vnímame liknavosť doterajšieho partnera AMC v tejto veci, na druhej strane má spracované projekty a celé riešenie vo forme projektovej dokumentácie,“ vyslovil svoje pochybnosti poslanec Miroslav Zuberec (nezávislý), ktorý na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva tlmočil neoficiálne závery finančnej komisie.

Tá podľa jeho slov neodporučila schváliť tento materiál v predkladanom znení. Napokon však usúdili, že v prípade jasného zmluvného vymedzenia podmienok a termínov by investorovi mohli dať poslednú šancu.

Poslanec Ján Kolík (nezávislý) navrhol doplniť do zmluvy o budúcej kúpnej zmluve aj bankovú záruku. „Aby sme nemali obavu, že nám vznikne podobná diera ako po Auparku. Ak by nedošlo k realizácii, bola by v prospech mesta vyplatená,“ vysvetlil.

Právoplatné územné rozhodnutie získali predmetné parkoviská už v roku 2012. „Nevydanie stavebného povolenia stroskotalo na vlastníctve dvoch pánov, ktorí tvrdohlavo neumožnili zasiahnuť výkopovými prácami pri stavbe podzemných garáží do svojho pozemku,“ uviedol konateľ spoločnosti AMC Peter Laclavík.

Hanba pre mesto, aj investora

Na realizáciu zámeru podľa Laclavíka preinvestovali 200-tisíc eur. Zrekonštruovali aj budovu verejných záchodov a prevádzkovali ju do času, kým neprepadla zmluva o budúcej zmluve s mestom. „Vytvárať stratu sme nemienili, preto zostali záchody až doteraz uzavreté a budova je v takom stave, v akom je. Je to tak hanba mesta, ako aj investora,“ skonštatoval Laclavík.

„Priestory boli naše, celú stavbu sme financovali my, ale budova je mestská. Na základe zmluvy o budúcej zmluve mala samotná budova aj pozemok pod ňou prejsť do vlastníctva AMC Ružomberok po skolaudovaní podzemných garáží,“ vysvetlil genézu prevádzky verejných toaliet Laclavík.

Síce prvý zámer nebol zrealizovaný z dôvodu nesúhlasu okolitých vlastníkov, no Laclavík tvrdí, že v súčasnosti sú už s vlastníkmi susedných pozemkov dohodnutí na kompromise. Uskutočneniu zámeru tak podľa jeho slov nič nebráni. O ďalšom postupe budú poslanci rokovať na najbližšom zasadnutí.

Ilustračné foto – redakcia

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.