Predstavujeme kandidátov na poslancov (Satelity)

V piatej časti našej ankety si môžete prečítať reakcie kandidátov na poslancov za volebný obvod Satelity.

Všetkým kandidátom kladieme rovnakú otázku: O čo sa chcete v mestskom zastupiteľstve usilovať v prípade, že budete zvolený/zvolená?

V prípade presiahnutia nami stanoveného rozsahu sú vyjadrenia krátené. Za obsahovú, štylistickú a jazykovú stránku odpovedí zodpovedajú samotní kandidáti. 

 

Volebný obvod č. 8 – Satelity

1. Radovan Birka /JUDr., 41 r., právnik, nezávislý kandidát/

Kandidát neodpovedal do uzávierky.

 

2. Július Janiga /66 r., dôchodca, Slovenská národná strana/

Kandidát neodpovedal do uzávierky.

 

3. Peter Janiga /, 49 r., štátny zamestnanec, Smer – sociálna demokracia/

V prípade, že budem v nadchádzajúcich komunálnych voľbách zvolený za poslanca MsZ, budem podporovať aktivity, ktoré budú rozvíjať spoločenský a športový život v meste. Aby mesto začalo žiť. Aby sa nielen mladá, ale aj stredná generácia mala kde zabaviť a športovo vyžiť. Pretože práve stredná generácia je v najproduktívnejšom veku a potrebuje sa spoločensky a športovo odreagovať. Preto budem iniciovať opravu asfaltového povrchu na „Cyklokorytničke“. Podporím projekty v oblasti životného prostredia a projekty zamerané na výstavbu nájomných bytov. V rámci volebného obvodu bude mojou prioritou:

– rekonštrukcia chodníka na ulici Obvodová cesta         a chodníkov na sídlisku Satelity

– oprava oplotenia basketbalového ihriska na ulici J. Sladkého

– celková rekonštrukcia viacúčelového antukového ihriska na ulici Zelená

– vyriešenie státia motorových vozidiel na cestnej komunikácii na ulici Kalvárska

– umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na jedno stabilné miesto, častejšia periodicita ich vývozu

– zintenzívnenie hliadkovania na Kalvárii mestskou a štátnou políciou

 

4. Radislav Kendera /Ing., PhD., 55 r., vysokoškolský pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie/

Spolu s obyvateľmi obvodu chcem riešiť mnohé problémy, ktoré ťažia našu časť Ružomberka. Jednou z hlavných úloh v obvode bude vyriešenie dopravnej situácie na uliciach Kalvárska, Cintorínska a Obvodová, ďalej vysporiadanie pozemkov v lokalite Satelity, riešenie pojazdnej predajne, revitalizácia Kalvárie a Hlavného mestského cintorína, oživenie pôvodného námestia, aby cestovný ruch mal podiel na zamestnanosti a nebol len dlhé roky prázdnou proklamáciou. Budem podporovať  projekty,  ktoré  zveľadia  mesto a budú mať priaznivý dopad na životné prostredie mesta. Nezaoberám sa opravou a budovaním chodníkov, údržbou a tvorbou zelene…, lebo tieto aktivity nemajú byť investíciami, ale samozrejmosťou v rámci údržby mesta vo všetkých obvodoch. Podporím investície vo vytváraní prevádzok a v oblasti cestovného ruchu, ktoré prinesú zamestnanosť, výstavbu bytov a IBV, riešenia parkovacích miest…A  investície, ktoré zatraktívnia naše mesto. Pričiním sa o zmenu štruktúry, riadenia a prístupu Mestského úradu k občanovi a lepšie fungovanie mestských spoločností.

 

5. Ján Kuráň /Art., 41 r., učiteľ, podnikateľ, nezávislý kandidát/

Som rodený ružomberčan. Vždy ma to ťahalo k umeniu a kultúre vôbec , kde pôsobim dodnes, ako herec a režisér a popri tom sa venujem  pedagogickej činnosti a podnikaniu. Ako Váš poslanec sa budem v prvom rade zasadzovať za to v čom som najlepší, a to je kultúra,  ktorá je v Ružomberku v žalostnom stave a stále viac vädne. Naše mesto je tak povediac kultúrnou mŕtvolou. Kultúrne mŕtve mesto si nedokáže udržať mladých ľudí a tí odchádzajú.  Veľmi dôležitá je pre mňa aj otázka transparentnosti, zlepšenia životného prostredia  a komunikácie s občanmi. Ako Váš poslanec Vám ponúkam svoje vyše 20 ročné skúsenosti v oblasti kultúry, práce s ľudmi a menegmentu, ktoré som získal doma a v zahraničí.
V Ružomberku, chcem spolu s Vami zapracovať na tom, aby naše zvädnuté mesto rozkvitlo. Rozkvitlo s dostupným parkovaním, čistými ulicami, detskými ihriskami či vysadenou zeleňou.

 

6. Miroslav Obtulovič /, PhD., 50 r., lekár, Občianska konzervatívna strana/

Vzdal sa kandidatúry.

 

7. Pavol Rusko /doc.akad.mal.ArtD., 57 r., vysokoškolský pedagóg, nezávislý kandidát/

Za poslanca mestského zastupiteľstva v Ružomberku kandidujem ako nezávislý poslanec. Preto, ak by som bol zvolený za poslanca, budem mať na zreteli osoh pre mesto a nie pre strany a skupiny. Celý život sa venujem športu, umeniu a školstvu. Týmto oblastiam sa chcem aj naďalej venovať. Rozmenené na drobné.  Šport nielen profesionálny ale aj rekreačný. Umenie naopak, podporovať nielen amatérske podujatia, ktorých je v Ružomberku pomerne dosť, ale aj profesionálne. V oblasti školstva sa budem venovať hlavne umeleckému školstvu. Ružomberok ako jedno z mála miest na Slovensku, ktoré má všetky typy umeleckého školstva od Základných umeleckých škôl cez Školu Úžitkového výtvarníctva po Katedru výtvarnej výchovy. Mojou ambíciou je vniesť do rokovaní mestského zastupiteľstva slušnosť, korektnosť a pozitívnu energiu. Konkrétne úlohy prinesie každodenný život a práca.

 

8. Vendelín Ružička /Ing., 58 r., živnostník, nezávislý kandidát/

Som šťastný, že sa mi podarilo v prvom volebnom období s poslancom Milanom Šlávkom urobiť tak veľa dobrých a dávno potrebných vecí v našom obvode.

Pochopil som, že možnosť splnenia predvolebných sľubov je limitovaná veľkosťou mestského rozpočtu a schopnosťou zodpovedných pracovníkov mestského úradu spĺňať uznesenia poslancov.

Satelity zo všetkých obvodov majú najväčší počet ulíc a chodníkov, na ktorých je treba robiť opravy a zimnú či letnú údržbu. Chystá sa nová výstavba domov Nad Dielcom a úprava Kalvárie. Mestský cintorín do budúcna potrebuje nové územie. Potrebujeme opraviť, dobudovať a oživiť centrum mesta. Chceme novú plaváreň, cyklotrasy, nové futbalové ihrisko s atletickou dráhou. Potrebujeme zabezpečiť nové pracovné miesta a nájomné byty pre mladú generáciu. Zároveň nesmieme zabúdať na starostlivosť o školstvo, kultúru a sociálne služby. Jedno volebné obdobie je veľmi krátka doba na odstránenie chýb z minulosti a zlepšenie kondície mesta vo všetkých potrebných oblastiach.

 

9. Radoslav Salák /Ing., 37 r., riaditeľ dopravy, Kresťanskodemokratické hnutie/

Kandidát neodpovedal do uzávierky.

 

10. Peter Sieklik /47 r., riaditeľ spoločnosti, Sme rodina – Boris Kollár/

Čitateľom prajem pekný predvolebný deň. Ružomberskému magazínu ďakujem za možnosť vyjadriť sa.

V prípade, že dostanem dôveru, budem zastupovať v prvom rade občanov a nie seba. Na jednotlivé zastupiteľstvá sa budem riadne pripravovať, naštudujem si problematiku, ktorá sa bude prejednávať. Nie som vo volebnom tíme  žiadneho kandidáta na primátora. Rovnako dobre a bez predsudkov môžem pracovať s každým z nich. Budem pracovať čestne a zodpovedne.

Chcel by som zlepšiť komunikáciu na úrovni poslanci – Ružomberčania. Podporím každý návrh, ktorý pomôže zlepšiť život v Ružomberku. Nové pracovné príležitosti, parkovacie miesta, nové námestie, športové zóny, cyklotrasy, zvýšenie bezpečnosti a čistotu. Je dôležité zatraktívniť mesto aj pre turistov napríklad dobudovaním Korytničky , či modernizáciou nákupných centier – dobudovanie kaviarní a toaliet. Revitalizáciu Kalvárie a v spolupráci s cirkvou opravu kaplniek. Vybudovanie športovo oddychovej zóny na mieste bývalého skokanského mostíka…

Verím, že keď sa chce, tak sa dá. A ja chcem!

 

Titulná fotografia: Mestský úrad v Ružomberku. Foto – Marek Hasák

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.