Primátor Igor Čombor: Za ďalšie zdržanie stavby diaľnice môže najmä Národná diaľničná spoločnosť 

Radnica na čele s primátorom Igorom Čomborom odmieta tvrdenia Národnej diaľničnej spoločnosti, že rozklad voči Záverečnej správe o vplyvoch na životné prostredie (EIA) zo strany Hrboltovčanov je jediný problém, pre ktorý sa diaľnica stále nestavia. 

Primátor opätovne vytiahol argumenty a obvinil Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) z prieťahov na stavbe. Dištancoval sa od konania mestskej časti Hrboltová, ktorá podala rozklad (odvolanie) voči správe EIA, no na druhej strane sa ich čiastočne zastal tvrdením, že je to ich právo, ktoré aj využili. 

„Keby NDS konala tak, ako mala a akceptovala by požiadavky občanov Hrboltovej, ktorí chceli vylúčiť dopravu z nevyhovujúcich komunikácií v tejto mestskej časti už pred niekoľkými rokmi, tak by sa predišlo aktuálnemu problému a obrane obyvateľov, ktorí podali rozklad,” vysvetlil svoj postoj ku konaniu Výboru mestskej časti Hrboltová a Občianského združenia Zdravý domov. 

“Myslíme si, že na základe našich zistení a skúseností s NDS, že 9. apríla 2018 by sa raziť nezačalo, aj keby nebol podaný žiaden rozklad,” píše radnica v tlačovej správe k tejto téme. 

Problém je inde 

Primátor Igor Čombor, spoločne so svojim poradcom v problematike diaľnice, odborným garantom pre oblasť dopravy v Iniciatíve stredné Slovensko Tomášom Mišovičom spochybnili konanie NDS v termíne začiatku razenia tunela Čebrať. 

„Podľa dodatku č. 7, ktorý bol podpísaný v novembri 2017 sa raziace práce na tuneli Čebrať mali začať vo februári 2018. Odvtedy beží tretí mesiac a nič sa nezačalo,” spresnil v tejto veci Čombor.  

„Do vydania rozhodnutí EIA, nového územného a stavebného povolenia, nakoľko došlo ku zmene trasy diaľnice, nie je možné stavbu realizovať, nakoľko o vedení novej trasy sa rozhodne až v záverečnom stanovisku EIA. Na tento fakt písomne upozornila aj Poradná agentúra EÚ Jaspers,” argumentuje v reakcii na tvrdenia mesta NDS. 

„Neexistuje podmienka na to, aby sa začalo raziť až po nadobudnutí právoplatnosti procesu EIA. Sú to výhovorky. Nikto nevidel dokumenty od Európskej komisie alebo agentúry Jaspers, ktoré by hovorili o tom, že európske peniaze prepadnú, ak sa začne stavať skôr, ako začne platiť EIA, ” hovorí Tomáš Mišovič.   

Dôkazom je podľa neho stavba diaľnice pri Prešove, kde sa stavalo, hoci EIA ešte neplatila – to je aj prípad Ružomberka, akurát, že tu sa nestavia.  

„Pri Ružomberku máme iné smernice a iné zákony?,” rečnícky sa pýtal Tomáš Mišovič na stretnutí s novinármi. 

„NDS pristupuje ku všetkým stavbám rovnako. Znamená to, že tak v prípade úseku D1 Hubová – Ivachnová ako aj úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh sa práce vykonávali na častiach, kde nedošlo k zmene trasy,” odpovedala hovorkyňa NDS Michaela Michalová. 

Výmena geologických spoločností 

Umelé zdržanie nastane podľa mesta aj kvôli nečakanej výmene spoločnosti, ktorá realizovala geotechnologické prieskumy na tomto úseku diaľnice. Tú mala NDS vymeniť len teraz, pričom nová spoločnosť nemá podľa Tomáša Mišoviča všetky potrebné oprávnenia na realizovanie týchto prieskumov. 

„Zo zápisu z rokovania z dňa 3. apríla 2018 a taktiež z verejne dostupných zdrojov, je jasné, že spoločnosť Edge investment, ktorá bola priamo NDS poverená robiť tieto výskumy, nedala ani cenovú ponuku a nemá ani zmluvu s NDS alebo Združením Čebrať, ktoré diaľnicu stavia. Je len pripravená začať študovať predložené materiály. Nakoľko navyše nemá ani povolenie Banského úradu a ďalšie potrebné dokumenty, očakávame tu zdržanie vo výstavbe rádovo v mesiacoch,” vysvetľoval dôsledky zmeny firmy krátko pred začatím raziacich prác niekdajší zamestnanec NDS Tomáš Mišovič. 

Hovorkyňa NDS Michaela Michalová, Zdroj – ndsas.sk

Zápis predložili zástupcovia mesta aj novinárom. Píše sa v ňom, že NDS priamo požaduje od zhotoviteľa diaľnice, Združenia Čebrať, aby začal spoluprácu práve so spoločnosťou Edge investment a nevykonával práce s neschválenou spoločnosťou, ktorá všetky doterajšie výskumy na tomto úseku realizovala, spoločnosťou CAD-ECO. 

Diaľničiari napriek tomu tvrdia, že cenová ponuka existuje, a keďže je nižšia, rozhodli sa pre zmenu spoločnosti. 

„V dôsledky zmeny trasy diaľnice sa stanovil nový rozsah prác. Výsledkom cenového porovnania je, že najnižšiu cenu predložila  spoločnosť Edge Investment, a to o 124-tisíc eur nižšiu, ako spoločnosť CAD-ECO, a to bol jediný dôvod pre zmenu spoločnosti vykonávajúcej geotechnický monitoring,” reaguje hovorkyňa NDS.   

Spoločnosť Edge Investment má podľa diaľničiarov všetky potrebné povolenia a certifikáty ako aj odborníkov na vykonávanie všetkých nevyhnutných činností.  

„Posudzuje to nezávislý stavebný dozor. Bez toho by nemohla byť táto spoločnosť schválená stavebným dozorom a NDS. Zdôrazňujeme, že výber jedného z desiatky subdodávateľov nemá akýkoľvek vplyv na pokračovanie výstavby úseku,” dopĺňa hovorkyňa NDS Michalová. 

„Nespochybňujeme kvality spoločnosti Edge Investment, len máme za to, že takáto zmena, v tomto čase, pri tých kritériách, ktoré je potrebné ešte splniť, môže byť kontraproduktívna pre realizovanie tohto úseku diaľnice, čo, pevne verím, všetci chceme v čo najrýchlejšom čase,” zdôvodňuje obavy primátor Igor Čombor. 

Kedy sa začne stavať? 

NDS tvrdí, že jediným dôvodom odkladu opätovného začiatku stavby na úseku Hubová-Ivachnová sú rozklady zo strany obyvateľov Hrboltovej. 

„Na 9. apríla bola pripravená technika aj ľudia. Je to jediný dôvod, prečo sa v tejto chvíli nestavia. EIA nenadobudla právoplatnosť,” tvrdí NDS. 

Mesto s tým nesúhlasí. Primátor Čombor čítal z listu ministra dopravy Arpáda Érseka bývalému županovi Jurajovi Blanárovi, kde minister podľa neho informuje, že úsek pri Ružomberku sa o začne stavať začiatkom roka 2018. 

„Aspoň päťkrát sa termín výstavby tohto úseku oddialil. Neplatili tvrdenia štátnych tajomníkov, Národnej diaľničnej spoločnosti ani ministra. Komu potom už máme veriť? A čo ak sa ani po vyriešení rozkladu z Hrboltovej nezačne stavať alebo sa stavba zablokuje, kto bude potom na vine?,” pýtal sa Čombor s dôvetkom, že bude rád, ak sa v tejto situácií začne v tomto roku stavať. 

Radnica označila ako problémový aj nadväzujúci úsek Turany – Hubová, kde sa ešte projekčné práce nezačali. Pritom EIA je tu platná už od začiatku januára tohto roka. 

„Vlani v decembri nám prisľúbili, že dodatok k zmluve na projektové práce a samotné práce na tomto úseku začnú ihneď po nadobudnutí právoplatnosti záverečného stanoviska EIA. To bolo 7. januára 2018. Doteraz sa nič neprojektuje. Problémy v NDS sú preto podľa nás väčšie,” zdôvodnil svoj postoj Čombor. 

NDS na túto časť problematiky aktuálne nereagovala. Nedávno však v stanovisku pre Ružomberský hlas (8/2018) uviedla, že diaľnica D1 je celoslovenská priorita a v tejto chvíli sa finalizuje dodatok, ktorý obsahuje kompletný rozsah prác na tomto úseku tak, ako ho uvádza spomínané záverečné stanovisko. 

Titulná fotografia – Michal Praženica (asistent primátora), Igor Čombor (primátor mesta) a Tomáš Mišovič (Poradca primátora počas tlačovej konferencie k aktuálnemu vývoji so stavbou diaľnice D1 pri Ružomberku.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.