Remeslá naživo: Do Ružomberka prichádza jedinečná medzinárodná prezentácia

Do centra dolného Liptova prichádza atraktívne podujatie, počas ktorého sa verejnosť bude môcť dotknúť ľudových remesiel a tradícií.

Takzvaný prezentačný deň ponúkne účastníkom možnosť zoznámiť sa s majstrovstvom remeselníkov zo Slovenska i Čiech, vidieť praktické ukážky výroby produktov či vymeniť si know-how. Akciu do Ružomberka premiérovo prináša Miestna akčná skupina Dolný Liptov (MAS DL).

Cieľom podujatia je ukázať príklady podpory a zachovania ľudových remesiel a tradícií v prihraničí, ako aj prehĺbiť spoluprácu medzi domácimi a českými remeselníkmi,” uviedol štatutárny zástupca MAS Rastislav Horvát s tým, že akciou chcú zároveň rozvíjať komunitu dolného Liptova. Program preto počíta aj s bohatou kultúrnou časťou, v rámci ktorej vystúpia zoskupenia FS Belanček, Tomáš Mikulka, Liptáčik, Džuky či Dance Galaxy.

Lásku k remeslám a tradíciám je potrebné vštepovať už odmalička, preto sme prichystali špeciálne pozvanie aj pre najmenších obyvateľov regiónu v podobe malých sprievodných aktivít,” dopĺňa Horvát. Popri stánkoch remeselníkov tak bude možné nájsť aj atrakciu maľovania na tvár alebo cukrovú vatu. 

Prezentácia ľudových remesiel a tradícií sa uskutoční v piatok 27. 9. na pešej zóne pred Hotelom Kultúra. Stánky s remeslami čakajú na verejnosť od 9:00, sprievodný kultúrny program od 14:00. Akcia potrvá do 17:00. Organizátorom podujatia je OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“, pričom aktívne sa ho zúčastnia aj zástupcovia projektových partnerov: Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja n.o.; Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci; MAS Horný Liptov; Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia; Místní akční skupina Opavsko, z.s.; Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. 

Piatková verejná časť akcie nadviaže na neverejný workshop, ktorý o deň skôr v Ružomberku absolvujú zástupcovia MAS DL, projektových partnerov a pozvaní hostia. Podujatie sa koná v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ (kód ITMS2014+: 304031C555).

Viac informácií o MAS Dolný Liptov nájdete na www.masdolnyliptov.sk.

Foto: Archív MAS DL 

PR článok