Radnica riešila hospodárenie mestských spoločností

Včera sa na radnici stretol asistent primátora pre ekonomiku, financie a investície Ľuboš Chmelár so zástupcami mestských príspevkových rozpočtových organizácií. Pripravovali analýzu hospodárenia, ktorá ma zvýšiť efektivitu metských spoločností.

 

 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.