Rozhodovať musí primátor, nie lobistické skupiny

Bývalý viceprimátor a súčasný poslanec mestského zastupiteľstva Miroslav Zuberec hovorí o svojej ambícii kandidovať na primátora Ružomberka, ako aj o dôvodoch, pre ktoré sa mu nepáči štýl Igora Čombora.

Pred niekoľkými týždňami sa objavili špekulácie, že zvažujete kandidatúru na primátora mesta. Je to pravda?

Aj vzhľadom na skúsenosti, ktoré som za osem rokov v komunálnej politike nadobudol, mám ambíciu uchádzať sa o tento post.

Takže budete kandidovať?

V tejto chvíli to ešte neviem s určitosťou povedať. Nerád by som svojou kandidatúrou prispel k zotrvaniu Igora Čombora v primátorskom kresle. Absolútnou prioritou je zmena na čele mesta a tomuto vyššiemu záujmu som ochotný podriadiť aj svoje osobné ambície.

Pôvodne sa očakávalo, že v primátorskej kandidatúre podporíte svojho poslaneckého kolegu Karola Javorku. Prečo ste tak neurobili?

Karol Javorka mi je z momentálne známych kandidátov určite najbližší. Poznám jeho osobné vlastnosti a viem, že mestu by slúžil nezištne.

Prečo potom uvažujete nad tým, že budete jeho politickým rivalom?

Stále je to len jedna z možností. V niečom je lepší Karol, v niečom zasa ja. Myslím si, že skúsenosti z komunálnej sféry mám o čosi väčšie, a to je moja výhoda, ktorú by som vedel pretaviť v prospech mesta. Ale opakujem, rozhodnem sa až na konci dňa. Podstatné pre mňa je, aby sa do vedenia mesta dostala osoba, ktorá ho dokáže riadiť.

Okrem Javorku majú ambíciu kandidovať aj poslanci Róbert Kolár a Ján Bednárik. Ak k nim pribudnete ešte aj vy, môže sa ľahko stať, že si vzájomne odoberiete hlasy a profitovať z toho búde súčasný primátor, s ktorého kandidatúrou sa tiež počíta.

Práve preto som svoje rozhodnutie ešte neoznámil a naďalej ho len zvažujem.

Takže vidíte priestor na dohodu?

S Karolom Javorkom určite áno.

Kedy oznámite svoje konečné rozhodnutie?

Predpokladám, že v priebehu augusta.

Ak sa rozhodnete ísť do volebného súboja, tak z pozície nezávislého kandidáta?

Áno, rovnako som doteraz kandidoval aj za mestského poslanca.

Miroslav Zuberec. Foto – Marek Hasák

V Ružomberskom magazíne sme už priniesli rozhovory s Kolárom aj Javorkom. Rovnako ako oni aj vy hovoríte o potrebe zmeny. Čo konkrétne by ste chceli zmeniť?

V meste chýba kontinuita s tým, čo sa tu v minulosti podarilo urobiť a na čo je možné nadviazať. Úplne absentuje akákoľvek stratégia rozvoja, chýbajú kľúčové zámery, ktoré by mesto posúvali ďalej. Jedným z dôsledkov neschopnosti súčasného vedenia mesta sú trenice v mestskom zastupiteľstve a viaznutie nevyhnutných priorít – doriešenia centra mesta, riešenia parkovania v meste, zefektívnenia fungovania komunálnych služieb, napomáhania školským a športovým zariadeniam… Mestu by výrazne pomohlo čerpanie rôznych grantov, ale aj táto oblasť je absolútne zanedbaná.

Myslíte si, že vy by ste dokázali eliminovať škriepky v poslaneckom zbore a zabezpečiť konsenzus v kľúčových témach?

Do vedenia mesta musia konečne prísť ľudia, ktorí dokážu navrhnúť jasné a efektívne riešenia, s ktorými sa poslanci dokážu stotožniť a podporiť ich. Myslím, že ako primátor by som svojou poctivo prácou a nasadením strhol poslancov na svoju stranu a v prospech rozvoja mesta.

Kritizujete vedenie mesta, ale na začiatku volebného obdobia ste sa aj vy spolu s poslancami Javorkom a Habom stali súčasťou Klubu primátora. Z pozície koaličných poslancov ste predsa mohli napomôcť pozitívnym zmenám, po ktorých voláte.

To sme aj chceli, ale postoje, ktoré primátor v mnohých prípadoch zaujal, ako aj jeho spôsoby, boli pre nás neprijateľné.

Skúste byť konkrétny.

Prekážala nám napríklad predražená rekonštrukcia zimného štadióna, neriešenie stredu mesta a v neposlednom rade presadzovanie a nadraďovanie lobistických záujmov nad záujmy mesta.

Nevedeli ste tomu zabrániť?

Primátor zväčša len dával pokyny ako hlasovať, namiesto toho, aby sme diskutovali, hľadali najlepšie riešenia a následnú podporu pre ich presadenie. Chybou bolo zrušenie inštitútu mestskej rady, kde sa v minulosti mohli sporné otázky prediskutovať a nájsť riešenia. Dnes sa o mnohých veciach poslanci dozvedia až počas samotného zastupiteľstva, nie sú na nich pripravení, čo brzdí proces rozhodovania.

V januárovom rozhovore pre Ružomberský magazín primátor Čombor ocenil vašu trojicu, že sa vie dobre pripraviť na zasadania mestského zastupiteľstva a má o veciach prehľad. Na druhej strane označil vaše názory za škodlivé pre mesto.

Hrubo ma to uráža. Komunálnym témam všetci traja venujeme skutočne veľa času, hľadáme a predkladáme alternatívne riešenia, aby mesto šliapalo ako dobre fungujúca firma a zabezpečovalo kvalitné služby pre svojich občanov. Čosi také môže povedať len človek, ktorý nepozná a nerešpektuje zákonné procesy v miestnej samospráve a od poslancov chce len to, aby zdvíhali ruky za nepripravené veci.

Spomenuli ste, že mestu chýba stratégia rozvoja. Ako to chcete zmeniť?

Primátor by si mal na začiatku funkčného obdobia stanoviť desať podstatných priorít, ktoré chce presadiť, získať pre nich dostatočnú podporu v poslaneckom zbore a pri ich realizácii postupovať krok po kroku. Nie ako teraz, keď sa všetko neustále mení a nič sa nerobí poriadne, lebo nemáme žiadne konkrétne ciele, ani plány, ako ich dosiahnuť.

Vy už máte tieto priority zadefinované?  

Áno, niektoré som už aj prezradil – centrum mesta, parkovanie, komunálne služby, školstvo a sociálna oblasť. Keď sa rozhodnem, že pôjdem kandidovať, v detailoch predstavím všetkých desať bodov.

Máte už nejaký tím ľudí, o ktorých sa budete môcť oprieť?

Bez schopných ľudí nie je možné viesť mesto, ani sa uchádzať o zvolenie.

Môžete uviesť nejaké konkrétne mená?

Moderné mesto potrebuje moderných ľudí. Ružomberku chýba nová, mladá krv. Osobne verím ľuďom, ktorí majú skúsenosti zo zahraničia, videli, ako to tam funguje, ako sa presadzujú nové prístupy a riešenia.

Problémom je, že celé Slovensko v súčasnosti trpí nedostatkom kvalifikovaných ľudí. O to viac sa to týka samospráv. Nový primátor bude musieť nájsť práve takýchto ľudí, a to nielen medzi svojimi bezprostrednými podporovateľmi. Osvedčeným spôsobom sú výberové konania, z ktorých by mali vzísť tí najlepší.

Dlhé roky pracujete v Mondi SCP. Nebojíte sa nálepky Mondi kandidát?

Moja možná kandidatúra žiadnym spôsobom nesúvisí s prácou v Mondi. Nemá a nebude mať žiadny vplyv na moje rozhodovanie a konanie. Keďže pracujem v Mondi a zároveň poznám problematiku miestnej samosprávy, môžem byť efektívnym mostom medzi najväčším zamestnávateľom v regióne, mestom, občanmi a ďalšími subjektmi.

Čo ak Mondi SCP bude vyhovovať skôr iný kandidát? Nebojíte sa, že v takom prípade dostanete od svojho zamestnávateľa stopku do volieb?

Nemyslím si, že Mondi bude klásť prekážky akémukoľvek kandidátovi.

Z čoho by ste financovali svoju predvolebnú kampaň?

Financovanie plánujem transparentnou zbierkou ľudí, ktorí mi veria, pri jasnom deklarovaní množstva aj účelu vynaložených finančných prostriedkov.

Poslaneckí kolegovia oceňujú váš prehľad v komunálnej problematike, analytický prístup aj schopnosť nachádzať riešenia. Na druhej strane vám vytýkajú prílišnú tvrdohlavosť, že všetko chcete robiť len podľa seba. Nie je to váš výrazný hendikep? Politika je predsa o spolupráci, dohodách a kompromisoch.

Nepopieram, že mám jasné predstavy o spôsobe práce a dosahovaní výsledkov. Zároveň mi je jasné, že tieto predstavy treba vedieť komunikovať, ak chcem, aby si ich osvojili aj iní. Nebránim sa dohodám a kompromisom, ak budú rozumné a užitočné. Ale kto, ak nie primátor má byť tým, kto stanoví ciele a rozhodne o spôsoboch, ako ich dosiahnuť? Určite to nemôžu byť rôzne názorové a lobistické skupiny, ktoré sledujú len svoje záujmy. A tie sú väčšinou úplne iné, ako záujmy mesta a jeho obyvateľov.

***

Kto je Miroslav Zuberec – má 47 rokov, vyštudoval Fakultu elektrotechnicky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pracoval ako programátor v Bratislave a Ružomberku, ako správca IT infraštruktúry v Mondi SCP a vyučoval na Žilinskej technickej univerzite. V rokoch 2010 -2014 bol viceprimátorom mesta Ružomberok, konateľ mestských spoločností ByPo a CZT Ružomberok. Dnes pracuje ako právnik v Mondi SCP, je poslancom mestského zastupiteľstva a predsedom dozornej rady MBK Ružomberok. Je ženatý a má tri deti.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 7/2018.

Foto – Marek Hasák

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.