Ružomberok predčasne ukončil zmluvu s prevádzkovateľom mestskej autobusovej dopravy

Ilustračná foto. Zdroj: Mesto Ružomberok
Cestujúcich sa zmeny dotknú len minimálne. Kým mesto nenájde nového dopravcu, dopravu bude naďalej zabezpečovať spoločnosť Blaguss Slovakia.

Prevádzkovateľ pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Blaguss Slovakia, s.r.o. v Ružomberku končí. Dopravné služby pre mesto Ružomberok však bude poskytovať naďalej, kým samospráva vo verejnom obstarávaní nenájde nového dopravcu, maximálne však 12 mesiacov. Rozhodli o tom jednomyseľne v stredu 26. júna poslanci Mestského zastupiteľstva v Ružomberku.

Dôvodom na ukončenie spolupráce je podľa primátora mesta Ľubomíra Kubáňa zámer zefektívniť a optimalizovať mestskú hromadnú dopravu v meste. „Dlhodobo hovoríme o mnohých problémoch, ktoré v autobusovej doprave riešime, a to prakticky od nástupu do úradu primátora. Spôsob výberu dopravcu i podmienky služieb vo verejnej doprave boli v minulosti z nášho pohľadu nastavené neštandardne a nevýhodne pre mesto. Hľadali sme preto spôsob, ako mestskú autobusovú dopravu zlepšiť a prispôsobiť požiadavkám cestujúcich. Oceňujem, že Blaguss Slovakia rozumie nášmu zámeru a chápe, že na dosiahnutie lepšej efektivity a racionalizácie nákladov je nevyhnutné doterajšiu zmluvu ukončiť,“ podotkol ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.

Ako dodal primátor Ružomberka, mesto má záujem v podmienkach nového verejného obstarávania znížiť ročné finančné náklady na mestskú autobusovú dopravu na približne 700-tisíc eur ročne. Ružomberskú samosprávu stáli služby v mestskej autobusovej doprave v roku 2021 spolu 959 930 eur, v roku 2022 to bolo 1 106 673 eur a v roku 2023 celkom 1 004 102 eur. Ukončenie zmluvy s Blaguss Slovakia tak podľa vyčíslenia predstavuje predpokladanú úsporu za 12 rokov vo výške 4 mil. eur. Služby nového dopravcu na 12 rokov by podľa výpočtov mali mesto stáť 8,4 mil. eur.

Finančná úspora

Kým mesto Ružomberok nenájde nového dopravcu, mestskú autobusovú dopravu bude v zmysle dohody o ukončení spolupráce zabezpečovať stále Blaguss Slovakia, maximálne však jeden rok. „Prechod na nového dopravcu musí byť kontinuálny a pokojný a nijako sa nesmie dotknúť cestujúcich. So spoločnosťou Blaguss Slovakia sme sa preto dohodli na optimalizácii výkonov v rámci autobusovej dopravy. Verím, že ľudia zmenu privítajú, keďže sa ich dotkne len minimálne,“ vysvetlil primátor mesta Ľubomír Kubáň. V nasledujúcom období predpokladá ružomberská samospráva vďaka zníženiu kilometrického výkonu úsporu v mestskej autobusovej doprave 141-tisíc eur za nasledujúcich 12 mesiacov.

Náklady na predčasné ukončenie zmluvy so spoločnosťou Blaguss Slovakia sú vo výške 497-tisíc eur, pričom podľa dohody s doterajším dopravcom ich mesto Ružomberok uhradí v období jedného roka.

Ružomberská radnica  uzatvorila v apríli 2021 so spoločnosťou Blaguss Slovakia zmluvu o verejných službách v preprave cestujúcich v pravidelnej mestskej autobusovej doprave. Zmluva bola uzatvorená na obdobie 10 rokov, pričom dodatok zo dňa 24. októbra 2022 ju predĺžil o ďalších päť rokov do roku 2036, a to bez schválenia Mestského zastupiteľstva v Ružomberku.

Zdroj: ruzomberok.sk

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.