SALATÍNSKE NÁVRATY

SALATÍNSKE NÁVRATY: Klub slovenských turistov Liptovská Lúžna pozýva všetkých nadšencov turistiky na 50. výročie organizovaného výstupu na Salatín. Trojdňové podujatie začne v piatok 4. augusta spoločnou stanovačkou vo vlastných stanoch. V sobotu bude otvorenie nového turistického chodníka Výrobiská – Žliebky. V nedeľu vyvrcholí výstupom na Salatín (1630 m).

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.