Seniori sa sťažovali na zápach a stav chodníkov

Na Mestskom úrade dnes zasadala Rada starších. Seniori poukázali na viaceré problémy, vrátane zápachu a zľadovatených chodníkov. Situáciu im vysvetlili. Hovorili tiež o potrebe nového miesta na stretávanie dôchodcov, ich súčasná klubovňa nemá dostatočnú kapacitu.

 

 

 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.