Škody po povodniach v Liptovských Sliačoch vyčíslili na viac ako milión eur

Koncom júna zasiahli okolité obce povodne, pričom najviac škôd napáchali práve v Liptovských Sliačoch. O následkoch, finančnej pomoci či opatreniach sme sa rozprávali so starostom Milanom Fričom.

Na noc z piatka na sobotu 27. júna nezabudnú mnohí dolnoliptáci. Aj dnes, viac ako mesiac po prívalových dažďoch v obciach prebiehajú záchranné práce. Najviac zasiahnutou obcou boli Liptovské Sliače. Škody tu vyčíslili na 1,4 milióna.

Situácia sa stabilizuje, ale zdrvujúci zážitok zostane v spomienkach  

Voda poškodila súkromný aj obecný majetok. Prívalovou povodňou bolo zasiahnutých viac ako tristo domácností, a to vo všetkých častiach obce. Najviac postihnutou častou bol Nižný Sliač.

„Voda zničila viac ako kilometer asfaltového povrchu na miestnych komunikáciách. Zničené bolo aj koryto potoka v Strednom Sliači, smerom k amfiteátru v Pažitiach,“ vyratúva straty starosta Liptovských Sliačov Milan Frič a dodáva, že škody boli najmä na súkromnom majetku.

„Obec vyviezla viac ako 60 veľkokapacitných kontajnerov z postihnutých domácností občanov. Prívalová voda zničila viac ako osem prístupových mostov k  rodinným domom a na úseku 150 metrov sa odtrhol svah medzi Stredným a Vyšným Sliačom,“ spresňuje Milan Frič.

Obyvateľom pomáhali zamestnanci obecného úradu, no nápomocní boli aj príslušníci ozbrojených síl ružomberských kasární. „Situácia sa pomaly stabilizuje, ale zdrvujúci zážitok zostane v našich spomienkach. Vedenie obce žiada a prosí o pomoc všetky kompetentné orgány. Teraz je hlavne na Povodí Váhu Ružomberok, ako sa k danej situácii postaví, pretože oni sú správcom toku a majú ho vo svojom vlastníctve,“ vysvetľuje Frič.

Škody na súkromnom aj obecnom majetku vyčíslili na viac ako milión štyristotisíc eur. Najväčšou položkou je samotná úprava brehov potoka, ide o dva úseky dlhšie ako 500 metrov. „Konkrétne na ulici Nižnianska v Nižnom Sliači a ulica Do Pažíť smerom k amfiteátru. Úprava bežného obojstranného metra potoka z betónových blokov stojí necelých tisíc eur za jeden bežný meter, takže sa nejedná o malú investíciu. Samozrejme, oprava miestnych komunikácií a nový asfalt bude stáť 77-tisíc eur,“ hovorí o finančnej záťaži starosta Milan Frič.

Zrútený most v Nižnom Sliači. (Foto: Marián Huntoš)

Ľudia ukázali súdržnosť a solidaritu

Obec zriadila transparentný účet, na ktorom je v týchto dňoch 47-tisíc eur. Zbierku vyhlásil aj farský úrad a na účet poslať viac ako sedemtisíc eur. „Chcem sa poďakovať nášmu pánovi farárovi Jaroslavovi Chovancovi aj rodine Tidhar, ktorá darovala 13-tisíc eur,“ ďakuje starosta. Sumu 3 600 eur vyzbierali občania Liptovskej Anny a pomohla aj vláda, z rezervy vyčlenila pre obyvateľov Liptovských Sliačov 65-tisíc eur. „Nadácia EPH a Slovenská  distribučná a.s. poskytla sumu 10-tisíc eur. Viac ako 23-tisíc eur darovali na transparentný účet občania, rodáci a ľudia zo širokého okolia, za čo všetkým veľmi pekne ďakujem,“ hovorí o ľuďoch, ktorí sa zapojili do finančnej pomoci starosta Frič.

Obecné zastupiteľstvo zriadi komisiu, ktorá rozhodne, akým spôsobom prerozdelia financie z transparentného účtu, ktoré budú poskytnuté iba pre občanov postihnutých domácností prívalovou povodňou.

V obci sa v týchto dňoch upravujú brehy potokov, stabilizujú a fixujú sa poškodené časti. Starosta však konštatuje, že ide len o dočasné opatrenie.

„Je nutné, aby Slovenský Vodohospodársky podnik odštepný závod Piešťany – Povodie Váhu Ružomberok, vybudoval  ochranný múr na 400 metrovom úseku potoka v Nižnom Sliači. O vybudovanie som už mnohokrát žiadal, no  doteraz mi nevyhoveli. Dvakrát som po povodni písal list ministrovi životného prostredia, aby nám bol v tomto smere nápomocní, lebo SVP spadá do jeho kompetencie, no, žiaľ, do dnešného dňa mi neprišla žiadna odpoveď,“ priznáva Milan Frič.

Dá sa pred podobnou situáciou brániť?

Starosta Liptovských Sliačov konštatuje, že odpoveď na túto otázku je veľmi ťažká. Existujú dva spôsoby, ako sa môže obec proti povodniam brániť. Prvý spôsob sú systémové opatrenia.

„Ak sa jedná o „klasickú“ povodeň, na ktorú sa môžeme pripraviť podľa predpovede počasia, respektíve, keď prší dlhšiu dobu, tak vodná hladina stúpa a my môžeme v spolupráci s hasičmi a dobrovoľníkmi umiestňovať  v kritických miestach vrecia s pieskom, nafukovacie hasičské valy alebo iné zábrany z dôvodu ochrany majetku,“ vysvetľuje jeden spôsob možných opatrení Milan Frič.

Zdôrazňuje však, že podľa jeho názoru je na mieste zodpovednosť správcu toku, teda Slovenský vodohospodársky podnik Povodie Váhu Ružomberok, pretože obec nemôže používať verejné financie na zveľaďovanie cudzieho majetku.

„V tomto prípade podlieha potok Sliačanka vlastníckemu právu Povodia Váhu. Ľuďom, ktorých pravidelne postihuje tento živel, je úplne jedno, kto disponuje vlastníctvom toku. Títo ľudia potrebujú mať pocit bezpečia, aby sa nemuseli opakovane obávať povodní,“ hovorí o vlastníckych vzťahoch Milan Frič. Starosta Liptovských Sliačoch však dúfa, že po všetkých žiadostiach a prosbách sa správca toku k problému postaví zodpovedne a prijme také systémové opatrenie, aby nedošlo k podobným škodám.

Strhnutý asfalt na moste. (Foto: Marián Huntoš)

Milan Frič hovorí aj o druhom spôsobe, ako sa proti nešťastiu brániť, a to ochraňovať predovšetkým ľudské životy, pretože keď živel ukáže svoju silu tak, ako sa to stalo v Liptovských Sliačoch, nezostáva nič iné. „Voda sa valila zo všetkých strán. Od 21. hodiny do polnoci spadlo také obrovské množstvo zrážok, že voda bola neovládateľná. Z Liptovských Sliačov sa stalo jedno veľké jazero. Som veľmi rád, že nedošlo k ujme na zdraví a živote žiadneho človeka. Moja veľká vďaka patrí našim hasičom, hasičom z Likavky, záchrannej brigáde zo Žiliny a všetkým ľudom, ktorí pomáhali ako len mohli,“ zdôrazňuje starosta.

Vedenie obce bude podľa Friča naďalej tlačiť na správcu toku, aby prijal opatrenia, ktoré môžu minimalizovať škody v možných budúcich záplavách. Liptovské Sliače sa budú zapájať aj do výziev a dotácií, ktoré by sme mohli použiť na úpravu tokov a záchytných nádrží v katastri obce.

Povodne sa však preliali aj Ivachnovou, Ludrovou, Liptovskou Lúžnou či  Liptovskou Štiavnicou. Oslovili sme preto všetkých starostov postihnutých obcí. O tom, aké škody spôsobila povodeň a ako ich vyčíslili, sa dozviete v augustovom čísle RK Magazínu, ktoré bude v predaji vo všetkých stánkoch v meste od 20. augusta.

Titulná fotografia: Liptovské Sliače. Foto: Marián Huntoš

Som vyštudovaná žurnalistka. Počas štúdia som pracovala pre regionálne noviny, kde som písala o kultúrno-spoločenskom dianí na Považí. Mám za sebou stáž pre portál aktuality.sk. Zaujímam sa o históriu, kultúru a problémy bežných ľudí z okolia Ružomberka. V RK Magazíne som zástupkyňa šéfredaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk.