Spor okolo akcií niekdajšieho SCP stále nie je na konci. Čaká sa na rozhodnutie Ústavného súdu

Niekoľko Ružomberčanov a ľudí z Občianskeho združenia (OZ) Ružomberský papier bolo nedávno protestovať v Košiciach pre budovou Ústavného súdu.

Do Košíc prišli bývalí zamestnanci SCP, a.s., aby upozornili Ústavný súd, že na kauzu a svoje podanie nezabudli.

„My, bývalí a podvedení zamestnanci spoločnosti SCP, a.s., sme boli dňa 21. mája 2019 tichým protestom pred budovou Ústavného súdu SR v Košiciach poukázať na skutočnosť, že v konaní o našich ústavných sťažnostiach nebolo od roku 2016 do dnešného dňa rozhodnuté. Týmto spôsobom sme žiadali predsedu Ústavného súdu SR o odstránenie prieťahov v našom konaní na Ústavnom súde SR,” píšu v liste predstavitelia OZ Ružomberský papier.

Bývalí zamestnanci SCP, a. s. v roku 2016 doručili Ústavný súd SR ústavnú sťažnosť. Tvrdia, že boli pri privatizácií podniku SCP, a. s. v roku 1996 boli porušené ich práva, ktoré vyplývali z privatizačnej zmluvy medzi Fondom národného majetku a privatizačnou spoločnosťou Eco-Invest, a.s.

Členovia OZ Ružomberský papier pred Ústavným súdom v Košiciach.

„V privatizačnej zmluve sa uvádza, že spoločnosť Eco-Invest, a.s. je povinná do šiestich mesiacov od účinnosti privatizačnej zmluvy presadiť vydanie akcií spoločnosti Eco-Invest, a.s. v rozsahu minimálne 15 percent jej základného imania tak, aby všetci zamestnanci spoločnosti SCP, a.s. v počte 3948 vtedajších zamestnancov, mali možnosť nadobudnúť tieto akcie. Do dnešného dňa nedošlo k splneniu tejto povinnosti,” hovorí Ján Mišovie, jeden z členov OZ Ružomberský papier. Členovia sú presvedčení, že nevydaním zamestnaneckých akcií došlo k porušeniu povinností kompetentných a porušeniu ústavných práv.

„Sme znepokojení, že po boku bývalých zamestnancov verejne vystúpil človek, ktorý je všeobecne označovaný za kontroverznú osobu. Meno pána Pavla Korytára (právny zástupca OZ Ružomberský papier, pozn. TASR) bolo opakovane spájané s rôznymi kauzami a organizovanými skupinami. Rovnako ako meno pána Štefana Gavorníka, predsedu OZ Ružomberský papier, ktorý bol v čase privatizácie predsedom Fondu národného majetku SR a schválil ju svojimi podpismi. Obaja v médiách deklarovali svoj zištný záujem,” konštatovala v stanovisku pre TASR ešte v roku 2017 hovorkyňa holdingu Eco-Investment Petra Greksová.

Podľa Greksovej faktom zostáva, že vďaka osobnej iniciatíve Milana Fiľa mali všetci zamestnanci papierní v roku 1996 možnosť získať zamestnanecké akcie. Túto možnosť pritom využilo viac ako 2 200 pracovníkov.

Samotná privatizácia je podľa nej príkladom úspešnej transformácie štátom vlastneného podniku. „Milan Fiľo vybudoval z regionálneho závodu v priebehu rokov podnik európskeho významu, ktorý je lídrom vo svojom priemyselnom odvetví a zároveň významne podporuje zdravotníctvo, školstvo, šport, kultúrny a spoločenský život v Ružomberku a v celom regióne dolného Liptova,” dodala Greksová.

Členovia OZ Ružomberský papier pred Ústavným súdom v Košiciach. Zdroj – OZ Ružomberský papier/Ján Mišovie

Ústavný súd už pojednával, no nepozná termín ďalšieho rozhodovania

Protest pred Ústavným súdom zo strany členov OZ Ružomberský papier mal tejto inštitúcii pripomenúť, že je to už dva a pol roka od podania podnetu, no doteraz nebol vyriešený.

„Sme presvedčení, že ani pretrvávajúca kríza na Ústavnom súde SR nemôže byť na ujmu ochrane našich porušených ústavných práv. Preto sme opakovanými písomnými žiadosťami podávanými na Ústavný súd SR ako aj svojim tichým protestom pred budovou Ústavného súdu SR žiadali o bezodkladné vytýčenie termínu ústneho pojednávania a rozhodnutie o našich ústavných sťažnostiach,” píše sa v stanovisku OZ Ružomberský papier.

„Predmetné konanie je vedené na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. II. ÚS 373/2018. Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom dňa 11. júla 2018 uznesením prijal predmetnú ústavnú sťažnosť na ďalšie konanie,” reagoval stručne Tomáš Senaj z Tlačového a informačného odboru kancelárie Ústavného súdu v Košiciach.

Zatiaľ nie je známy ani termín ďalšieho pojednávania v tejto kauze.

Titulná fotografia – Členovia OZ Ružomberský papier pred Ústavným súdom v Košiciach. Zdroj – Ján Mišovie.

 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.