Stredné školy otvorili dvere verejnosti

Na viacerých stredných školách v Ružomberku sa konali dni otvorených dverí.

O možnostiach štúdia sa mohli budúci stredoškoláci dozvedieť aj na Strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku. Túto príležitosť využili desiatky žiakov základných škôl z Ružomberka, ale aj z Komjatnej, Lúčok, Liptovskej Osady a iných okolitých obcí.

V triedach im učitelia a žiaci predviedli programovanie CNC strojov či prácu na výukových paneloch so zameraním na pneumatiku a elektropneumatiku.

„Na minulotýždňovom dni otvorených dverí prezentovala naša škola jednotlivé odbory. Okrem mechanika elektrotechnika, mechanika strojov a zariadení či autoopravára – mechanika to bol aj nový odbor chemik operátor, ktorý by sme od školského roka 2019/2020 mali otvoriť vo forme duálneho vzdelávania s firmou Mondi SCP,“ priblížila zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie Anna Lukáčová.

„Dúfame, že sa nám ho podarí otvoriť, pretože je oň veľký záujem. Máme informáciu, že na Slovensku takýto odbor ešte nefunguje, veríme preto, že o štúdium sa budú postupom času uchádzať aj žiaci zo vzdialenejších lokalít,“ dodáva s tým, že na vybudovanie laboratória na výučbu nového odboru by malo prispieť Mondi SCP sumou 50-tisíc eur.

Súčasťou programu bola tiež prezentácia žiakov, ktorí v novembri absolvovali prax v Budapešti cez projekt Erasmus. Na podujatie zavítali aj zástupcovia firiem Todos a Mondi SCP, ktorí žiakov informovali o možnostiach zamestnania.

Škola úžitkového výtvarníctva zorganizovala deň otvorených dverí v novembri, ďalší plánujú zrealizovať v januári.

„Prišlo cez 150 detí. Ako obvykle sme ich previedli celou školou a oboznámili ich s jednotlivými študijnými odbormi. Januárový deň otvorených dverí bude obohatený o výstavu polročných prác, ktoré budú inštalované na chodbách aj v triedach. Tento deň je tak určený aj pre rodičov či starých rodičov, ktorí chcú vidieť, čo ich potomkovia tvoria,“ vysvetlila riaditeľka Danica Školníková.

Dni otvorených dverí pripravili aj na gymnáziách či na Spojenej škole, kde súčasne prebiehal aj ôsmy ročník Sladkej vianočnej prehliadky. Do života Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej môžu záujemcovia nahliadnuť vo februári.

Zdroj fotografií – archív Strednej odbornej školy polytechnickej v Ružomberku

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.