Stretli sa absolventi katedry hudby PF KU

Katedra hudby dňa 16. júna 2019 usporiadala v popoludňajších hodinách prvé stretnutie absolventov. Stretnutia sa zúčastnilo 39 učiteľov základných a umeleckých škôl.

Takmer všetci absolventi pracujú v odbore, ktorý vyštudovali a zároveň sa angažujú ako cirkevní hudobníci – organisti, kantori či členovia rôznych speváckych zoskupení. Stretnutie sa nieslo v radostnom duchu spomínania, ale aj plánov do budúcna. Každý z prítomných mal priestor na predstavenie toho, ako sa mu darilo po skončení štúdia na PF KU v Ružomberku.

Stretnutie vyvrcholilo koncertom pozvaných hostí z Inštitútu hudby, Umeleckej fakulty v Cieszyne, Sliezskej univerzity, ktorý sa konal v Organovej sieni v budove Fakulty zdravotníctva. Violista a huslista Marcin Hałat za klavírneho sprievodu Anny Miech poslucháčov nadchol virtuóznou a precítenou interpretáciou diel F. Schuberta, A. Tansmana, a poľských skladateľov A. Jendrzejowského, R. Statkowského a G. Bacewicz. Absolventi jednomyseľne vyjadrili túžbu po tom, aby sa takéto stretnutie stali tradíciou s ročnou periodicitou.

Autor: Rastislav Adamko

Katolícka univerzita v Ružomberku, Martin Pinkoš (PR)