Odkaz pre starostu

Začali sme mediálne riešiť výtlky a tešíme sa, že sa nám to darí.

Výtlky sú veľmi nepríjemné pre každého motoristu. Sú výsledkom nekvalitnej práce cestárov, ale určite aj ďalšej zanedbanej údržby. Každá samospráva to rieši. Preto aj v organizačnej štruktúre mestských úradov sú pracovnici určení na riešenie práve technickej infraštruktúry mesta.
Na mestskom facebooku boli Ružomberčania oslovení aby poslali fotky výtlkov. Čo sa tým sleduje netuším. Je to kritika do vlastných radov že príslušní pracovníci nevedia čo majú robiť?
Problémom nie sú len výtlky ale niekoho možno trápi nesvietiaca pouličná lampa, stav detských ihrísk, či lavičiek a smetných košov. Sám som zvedavý kto tie podnety bude mesto vyhodnocovať a riešiť. Nepodceňujem to, ale zároveň považujem prenášanie základných povinnosti mesta na facebook neprofesionálne a nesystémové. Jediný výstup z toho je, že však predsa niečo robíme.
Určité problémy s infraštruktúrou majú aj iné samosprávy a rozumiem že chcú počuť aj názor občanov. Preto využívajú napr. aplikáciu odkazprestarostu.sk, ktorá môže byt vhodnou platformou pre občanov a samosprávy pre riešenie takéhoto typu problémov.

Prajem si, aby sa v Ružomberku žilo lepšie.