Headline

Premeny ružomberského farského kostola

Tak ako sa s ľudskými osudmi viažu zaujímavé životné príbehy, podobne aj rôzne budovy i predmety majú svoj vlastný a častokrát tiež veľmi zaujímavý osud. Ovplyvňuje ich konanie nás ľudí, ale postihne ich aj vyššia moc, rôzne katastrofy, ako požiare, či zemetrasenia.