Technické služby vypovedali mestu zmluvy

Foto: Viktor Mydlo
Hrozí hromadné prepúšťanie, o prácu príde približne 60 zamestnancov. K téme bude zasadať mimoriadne mestské zastupiteľstvo.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Ružomberku malo v stredu 28. septembra rokovať posledný raz v tomto volebnom období. Poslanci sa však zídu ešte raz na mimoriadnom zasadnutí k téme Technické služby. ktoré vypovedali mestu zmluvy a plánujú hromadné prepúšťanie.

Úvod rokovania začal slávnostne. Cenu mesta si prevzal Jiří Přibyl, zástupca riaditeľa Liptovského múzea pre správu objektov a technickú prevádzku v Liptovskom Hrádku. V múzeu pracuje už vyše 40 rokov a bol pri založení Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Liptovské múzeum oslávilo nedávno 110. výročie založenia. Návrh predložila trojica poslancov – Martin Hromada, Michal Lazár a Ľubomír Kubáň.

Ocenenie z rúk primátora si prevzal Jiří Přibyl, zástupca riaditeľa Liptovského múzea. Foto: Viktor Mydlo

Zmenu rozpočtu mesta poslanci odmietli

Slávnostná atmosféra však netrvala dlho. Všetko sa zmenilo už pri bode Zmeny rozpočtu mesta. Najvyššou z navrhovaných zmien bola suma 633 138 eur pre Technické služby. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 zmena cenníka nestihla byť do rozpočtu zapracovaná z dôvodu časovej tiesne,“ uvádza sa v dôvodovej správe, ktorú predkladala Ing. Janka Mokošová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mestského úradu (MsÚ) v Ružomberku.

Podľa nej všetky zmeny rozpočtu sú kryté vyšším príjmom daní z príjmov fyzických osôb (na základe odhadu Ministerstva financií SR), čo je navýšenie o sumu 750-tisíc eur, ktorá sa zníži o výdavky v časti dotácia CZT na výstavbu plavárne vo výške 317-tisíc eur. Ďalej vyšším príjmom dane z ubytovania vo výške 10-tisíc eur a príjmom z dividend vo výške 13-tisíc eur.

Poslancom sa ale nepozdávalo vyplatiť uvedenú sumu firme, ktorá mestu vypovedala zmluvu. Navrhli preto vypustiť túto položku. „Mesto má tam sekera minimálne 450-tisíc eur, my máme rozpočet vyčerpaný. Dnes nevieme, kto bude zabezpečovať zimnú údržbu, na ktorú plánujeme ďalších 320-tisíc eur,“ vysvetlil Juraj Hrnčiar, vedúci oddelenia technickej správy MsÚ.

Najväčšiu položku z celej sumy tvoria náklady za vývoz a likvidáciu odpadu, zametanie verejných priestranstiev či údržbu zelene. „Musíme to zaplatiť, ak to neschválime, je to len odďaľovania problému. Budeme to riešiť na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve. Nerozumiem preto pozmeňovaciemu návrhu,“ reagoval 2. zástupca primátora Ján Bednárik. Poslanci napriek tomu pozmeňovací návrh schválili.

Technické služby vypovedali mestu zmluvy

Akciová spoločnosť Technické služby Ružomberok, a.s.. totiž vypovedala mestu zmluvy a plánujú hromadné prepúšťanie zamestnancov. O prácu by malo prísť približne 60 zamestnancov. Potvrdil to primátor Igor Čombor priamo na rokovaní. K tejto problematike zvolá v najbližších dňoch mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Podľa primátora už teraz majú so spoločnosťou spor ohľadom výpovedných lehôt. „Dali nám okamžitú výpoveď, ktorá je protiprávna. Preto to chceme riešiť na mimoriadnom zastupiteľstve. Musíme zabezpečiť základné služby pre našich obyvateľov. Ak urobili chyby naši predchodcovia, musíme to teraz spolu napraviť. Nechcel som otvárať túto debatu na tomto zasadnutí,“ dodal Čombor.

Pripomenul, že na júnové zastupiteľstvu predložili návrhy na odkúpenie Technických služieb do stopercentného vlastníctva mesta. Poslanci však ani s jednou z navrhnutých troch možnosti nesúhlasili a schválili vtedy stiahnuť uvedený bod z rokovania.

„Bola to najhoršia metóda odkúpenia obchodného podielu z pohľadu samosprávy. Treba si uvedomiť, že mesto Ružomberok do tejto spoločnosti vložilo nemálo finančných prostriedkov aj majetok,“ reagoval poslanec Ľubomír Kubáň na výčitku primátora.

Poslanci fungovanie Technických služieb dlhodobo kritizujú

Zmluvné vzťahy mesta so spoločnosťou, ako aj fungovanie Technických služieb, niektorí mestskí poslanci už dlhodobo kritizujú. Zmluvy skúmal aj Úrad pre verejné obstarávania (UVO), ktorý pohrozil mestu pokutou, že nekonalo hospodárne za posledné tri roky.To, že v decembri zmenili cenník, neznamená, že mali právo zvyšovať ceny. Protiprávne  vyberáte nové poplatky, lebo nemáte schválený dodatok zmluvy,“ myslí si poslanec Patrik Habo.

Zásadné pripomienky mal aj poslanec Ľubomír Kubáň. „Vo firme majú svoje povinnosti aj štatutári firmy – predstavenstvo, dozorná rada aj valné zhromaždenie. Technické služby v prípade hromadného prepúšťania majú svoju zákonnú povinnosť aj voči úradu práce. Dúfam, že poslanci na mimoriadne zastupiteľstvo dostanú v zákonnej lehote aj všetky potrebné materiály, vrátane výpovedí zo zmlúv s mestom – aj so stanoviskom štatutárnych orgánov spoločnosti.“

„Ako členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Technické služby za Mesto Ružomberok ich určite predložíme, ale vzhľadom k tomu, že sú dosť odlišné od názoru väčšinového vlastníka, pôjde len o naše osobné stanoviská,“ reagoval poslanec Milan Šlávka, podpredseda predstavenstva.

Čestný občan mesta Ľubomír Ondrejka

Záver prvej časti rokovania sa opäť niesol v slávnostnom duchu. Čestným občanom mesta Ružomberok in memoriam sa stal doc. MUDr. Ľubomír Javorka, PhD. – lekár, vysokoškolský pedagóg, publicista, kultúrny pracovník a organizátor, lokálpatriot. Bol aj dlhoročným komunálnym politikom – poslancom Mestského zastupiteľstva v Ružomberku (MsZ, 1990 – 1998) a predsedom Komisie pre kultúru pri MsZ.

Ocenenie z rúk primátora si prevzala manželka MUDr. Ľubomíra Javorku a syn. Foto: Viktor Mydlo

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.