Učitelia z obchodnej akadémie absolvovali kurz vzdelávania na Malte

Kurz na Malte trval päť dní. Foto: Obchodná akadémia Ružomberok
Akreditácia, ktorú získala Obchodná akadémia Ružomberok v roku 2021, jej umožňuje organizovať rôzne mobility nielen pre študentov, ale aj pre učiteľov školy.

Na konci tohto školského roka dostali dve vyučujúce anglického jazyka z Obchodnej akadémie Ružomberok možnosť zúčastniť sa kurzov v rámci Erasmus+ na zlepšenie svojich profesionálnych zručností. Kurzy boli organizované v termíne od 17. júna do 21. júna na Malte, v meste ST. Julian´s.

Prvý kurz pod názvom Brush up your Teaching Skills (Oprášte svoje učiteľské zručnosti) absolvovala Mgr. Iveta Baďová. Cieľom bolo „oprášiť“ si vedomosti o používaných metódach a formách práce na hodinách angličtiny, získať nové vedomosti, hlavne prácou na počítači, a súčasne sa inšpirovať a vymeniť si skúsenosti s kolegami z iných európskych krajín.

Druhého kurzu pod názvom Special Education Needs (Špeciálne vzdelávacie potreby) sa zúčastnila PaedDr. Alexandra Bagiová. Kurz sa zaoberal diagnostikou, metódami a formami práce, ktoré je možné a potrebné využívať pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Počas vyučovacích hodín sa striedali teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami, ktoré si vymieňali účastníci kurzu.

Všetci účastníci kurzov, ktorých rozsah predstavoval 25 vyučovacích hodín, získali prístup k online materiálom, testom a diagnostikám, ktoré môžu byť ľubovoľne aplikované na konkrétne potreby ich žiakov. Súčasťou kurzov boli aj diskusie a simulácie.

„Veľkou výhodou absolvovania kurzov na Malte bola možnosť obohatiť si svoje jazykové zručnosti, keďže v škole bola oficiálnym jazykom angličtina a taktiež je tento jazyk úradným v krajine. V popoludňajších hodinách škola ponúkala široké možnosti účasti na výletoch, čo prispelo k poznaniu kultúrnych a prírodných krás a pamätihodností krajiny,“ uviedla Baďová.

Kurz prebiehal v rámci Erasmus+. Foto: Obchodná akadémia Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.