Ústav pre pokusné plodenie čistej rasy

Ľahko-vážny postreh Antona Laučeka.

Vymysleli ho nacisti.

Do ústavu sa dostali dievčatá, ktoré mali byť vzorom árijskej ženy. Svetlé plavovlásky s belasými očami spĺňajúce prísne kritériá týkajúce sa veku, výšky, váhy, šírky pliec a pŕs, pása, objemu bokov, farby pleti, vlasov, tvaru palca na pravej nohe. Museli mať germánskych árijských predkov, neprípustné bolo akéhokoľvek miešanie sa s inou rasou.

Podobné podmienky skúmala vedecká lekárska komisia aj u mužov, u týchto sa navyše požadovala aj v boji preverená udatnosť. Zo spojenia ideálnej rasovo čistej nemeckej ženy a dokonalého nemeckého muža sa malo narodiť dieťa s požadovanými charakteristickými známkami  „nadčloveka“.

Ústav sa nachádzal v horskom prostredí na nemecko-talianskych hraniciach vo veľkom zámku s názvom Himmelkron obkolesenom veľkým parkom. Vysoký múr nedovolil vstup nepovolaným osobám. Vyzeralo to ako penzionát rozdelený na trakty, jeho obyvateľky chodili v rovnošatách – v nich ešte viac vynikla podobnosť dievčat statných postáv, s blond vlasmi a modrými očami.

Na všetko dozerali vychovávateľky, dievčatá nemuseli robiť nič, mohli si zvoliť svoj vlastný program, mohli maľovať, hrať na klavíri, čítať, chodiť na prechádzku po parku. Jedine čas raňajok, obeda a večere im oznamovali zvonením. Každý deň ich vážili a podľa toho predpisovali stravu.

Po čase dievča odviedli do zadného traktu, kde na ňu čakal vybraný partner. Keď lekári u dotyčnej zistili tehotenstvo, dostala na rameno bielu pásku s výrazným čiernym nápisom „Vom Helden befruchtet“. Znamenalo to, že bola oplodnená víťazným hrdinom a žiadny muž sa jej už nesmie dotknúť.

Porodené dieťa sa stalo vlastníctvom Nemeckej ríše, rodičke ho odobrali a vychovávali vo zvláštnych zariadeniach. Jej zostala iba štátna renta.

Nacistický projekt, od ktorého sa očakávalo, že sa stane zdrojom osobitej kasty „nadľudí“ v budúcnosti ovládajúcich celý svet, skrachoval. Nielen preto, že Hitlerova ríša utrpela porážku, ale hlavne preto, lebo deti splodené bez lásky, vychovávané bez materinského citu a opatery trpeli vážnymi hlavne psychickými poruchami a mnohé z nich pomreli v útlom veku. Stali sa dôkazom neľudskosti rozpínavej ideológie, pachtiacej po moci, zaznávajúcej ostatné národy, pyšne sa vzpínajúcej do nebotyčných výšok, aby sa nakoniec s veľkým treskom premenila na prach a ruiny.

Tie deti z Ústavu zostali nemým výkrikom.

Uverejnené v zbierke Antona Laučeka Iba tak VI.

Foto – Adolf Hitler so svojou milenkou a neskoršou manželkou Evou Braunovou. Zdroj – Wikipedia

Známy ružomberský spisovateľ a vysokoškolský predagóg, pochádza z Černovej. Je autorom desiatok románov, poviedok a noviel, ako aj divadelných a rozhlasových scenárov.