V Hubovej zateplili hasičskú zbrojnicu aj kultúrny dom

Obci sa podarilo zrekonštruovať budovu požiarnej zbrojnice, ktorá zahŕňala zateplenie fasády, výmenu okien a zabudovanie dvoch sekčných garážových brán.

Súčasťou investície je aj úprava okolia zbrojnice, do ktorej by sa radi pustili ešte v tomto roku. Zámkovú dlažbu už síce nakúpili, no nedarí sa im zohnať firmu, ktorá by práce zrealizovala.

Pri požiarnej zbrojnici by tiež časom mohol pribudnúť zberný dvor so strojným vybavením.

Na svoje si prídu deti aj dospelí

Zameriavajú sa tiež na úpravu multifunkčného ihriska na školskom dvore, kde aktuálne inštalujú statické posilňovacie zariadenia a budujú prístupový chodník. Súčasťou ihriska sú aj detské preliezky, do ktorých obec investovala viac ako šesťtisíc eur. Na ďalšie hracie prvky získali z úradu vlády zhruba osemtisícpäťsto eur.

V budúcnosti plánujú aj rekonštrukciu futbalových šatní a zriadenie fitnes prvkov pre bežcov, ktoré budú rozmiestnené na viacerých miestach v obci.

„Koncom septembra by sme mali osadiť dve nové autobusové zastávky, na čo prispel Žilinský samosprávny kraj sumou 2500 eur,“ hovorí o ďalšom zámere starosta Stanislav Nechaj.

Pokračujú tiež v rekonštrukcii areálu kultúrneho domu a obecného úradu. Obe budovy sa im podarilo zatepliť, v kultúre prednedávnom osadili svetelnú techniku, aktuálne sa zameriavajú na úpravu okolia. Župa vyčlenil na tieto práce zhruba tisíc eur.

Zároveň uvažujú, že v podkrovných priestoroch kultúrneho domu dobudujú ďalšie miestnosti, všetko však závisí od financií.

Zatepliť treba aj školu

Ďalšou dôležitou investíciou, na ktorú však obec nateraz nemá peniaze, je rekonštrukcia sobášnej miestnosti. Tá bola kedysi vyzdobená drevenými obkladmi, ktoré však pri osádzaní nových okien na budove obecného úradu museli odstrániť.

Nevyhnutné je tiež zateplenie základnej školy a s ním aj zmena palivovej základne. Vyše tridsaťročný kotol je síce v havarijnom stave, no obci sa stále nedarí získať potrebné financie na jeho výmenu.

„Uvidíme, ako sa po voľbách zmení osadenstvo obecného úradu, no jednou z mojich priorít by bola rekonštrukcia starej školy, ktorá má zhruba toľko rokov, ako náš kostol. Chceli by sme v nej zriadiť denný stacionár, horná časť by bola k dispozícii pre mládež,“ uzatvára starosta.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 9/2018.

Titulná fotografia – obechubova.sk

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.