V Kraji je možné počas sezóny uloviť 20 vlkov

Dvadsať vlkov možno uloviť v Žilinskom kraji od novembra do 15. januára 2018. Zhodli sa na tom všetky kompetentné organizácie vrátane ochranárov. Loviť môžu len držitelia poľovného lístka. Limit pre celé Slovensko je 76 kusov.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.