V Ružomberku vyrastie zelený ostrov

Ide o nový mestský koncept, ktorého pilotný projekt vznikne na Nábreží M. R. Štefánika už túto jeseň. Vyrastie tam stromová aleja s 30 javormi, lúkou s letničkami a záhonmi cibuľovín.

Ružomberok vďaka svojej geografickej polohe a rôznym externým faktorom zažíva zhoršenú kvalitu ovzdušia. Jedným z riešení, ako sa chce mesto vysporiadať s nepriaznivou situáciou a zlepšiť podmienky života obyvateľov i návštevníkov, je projekt tzv. Zelených ostrovov.

Ide o nový mestský koncept, ktorého pilotná realizácia na Nábreží M. R. Štefánika vznikne vďaka finančnej pomoci lekární Dr. Max a s podporou bežeckej série Behaj Lesmi. „Stromová aleja s 30 javormi, letničkovou lúkou a záhonmi cibuľovín vyrastie v jeseni na Nábreží M. R. Štefánika. Pre mesto má projekt estetický, ale aj environmentálny význam,“ uviedol Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Ružomberok.

Aktuálny stav

Foto: Vladimír Miškovčík

Projekt na podporu lokálnych ekologických aktivít Ružomberok a prostredie Veľkej Fatry sú neoddeliteľnou súčasťou športového podujatia Behaj lesmi, ktoré kladie mimoriadny dôraz na udržateľnosť a zakladá si na maximálnej šetrnosti k prírode a prostrediu, kde sa jednotlivé preteky konajú. V rámci 3. ročníka nadväzujú lekárne Dr. Max, ako hlavný partner podujatia, na podporu lokálnych ekologických aktivít.

V tohtoročnej sezóne rozvíjajú myšlienku zlepšovania životného prostredia práve v Ružomberku. Spolu s organizátorom Behaj lesmi odovzdali v sobotu 22. júla lekárne Dr. Max do rúk zástupcu mesta Ružomberok, viceprimátora Róberta Kolára, symbolický šek v hodnote 13-tisíc eur. „Finančný dar je účelovo viazaný na revitalizáciu zelene a zlepšenie mestského prostredia v rámci plánovaného konceptu zelených mestských ostrovov,“ priblížil Kolár.

Pilotný projekt Zelený ostrov na Nábreží M. R. Štefánika

Pilotný projekt zeleného ostrova, ktorého realizácia prebehne už túto jeseň, sa nachádza na Nábreží M. R. Štefánika v Ružomberku. Ide o miesto, ktoré tvorí predel medzi hlavným cestným ťahom z východu na západ a zo západu na východ. Uvedenou hlavnou dopravnou tepnou mesta prejde denne približne 35-tisíc automobilov, ktoré sa značnou mierou podieľajú na znečistení životného prostredia a ovzdušia mesta.

Podľa slov architekta Róberta Dúbravca, ktorý koncept zeleného ostrova spracoval, má tvorba zelenej infraštruktúry nielen estetický, ale aj ekologický význam. „Umiestnenie zelene a drevín na ostrovčeku doslova v strede dopravnej tepny napomôže nielen skrášleniu priestoru, ale vhodne vybrané dreviny napomôžu odhlučneniu priestoru, zachytávaniu dažďovej vody, prašnosti a exhalátov,“ vysvetlil Dúbravec.

Fotogaléria

Foto: návrhy Mgr. Art. Róberta Dúbravca a krajinnej architektky Ing. Lucie Gáborovej

Súčasťou pilotnej realizácie a výsadby zelene v rámci projektu Zelené ostrovy v Ružomberku bude 30 kusov dreviny Javor poľný (lat. Acer Campestre „Elsrijk“), ktoré mesto spolu s letničkovou lúkou a záhonmi cibuľovín vysadí na Nábreží M. R. Štefánika.

Javor poľný je listnatý strom s guľovitou korunou, ktorý sa prirodzene vyskytuje prevažne v bukových a dubovo-hrabových lesoch, v krovinách ako solitéra, na lúkach, medziach a pastvinách. Dorastá do výšky 12-15 metrov, často rastie aj ako ker.

„Javor poľný patrí medzi svetlomilné a polotienné dreviny, ktorý je odolný voči suchu, taktiež dobre odoláva nízkym teplotám a znečistenému ovzdušiu a je nenáročný na pôdu. Má ideálne využitie na výsadbu krajinárskych úprav, biokoridory, medze, a uplatnenie nachádza aj v mestských výsadbách. Pri revitalizácii zelene sa použijú aj ďalšie prvky, ako napríklad zmes cibuľovín, letničkovú lúku a trávnatú plochy,“ dodal poslanec mesta.

Realizácia prvého zámeru na revitalizáciu verejného priestoru

Pomoc z ostatného ročníka Behaj lesmi, kedy lekárne s organizátorom venovali obci Čičmany finančný dar slúžiaci na modernizáciu verejného osvetlenia, bola inšpiráciou a potvrdením, že pokračovanie v koncepte lokálnej pomoci a podpory myšlienok udržateľnosti má význam.

„Zámer mesta Ružomberok zlepšovať životné prostredie a zvýšiť aj touto cestou komfort života obyvateľov a návštevníkov vnímam veľmi pozitívne. Ako spoločnosť, ktorá pôsobí v Ružomberku a vníma potrebu podpory lokálnej komunity, ale aj ako firma, ktorá vidí zmysel a význam v ochrane životného prostredia sme myšlienku zeleného ostrova okamžite prijali s nadšením. Som veľmi rád, že aj vďaka našej finančnej pomoci sme verím na počiatku zelenšieho a čistejšieho Ružomberka,“ vysvetľuje Jaroslav Kypr, prevádzkový riaditeľ lekární Dr. Max na Slovensku.

Finančné prostriedky poslúžia mestu na realizáciu prvého z radu plánovaných zámerov revitalizácie verejných priestranstiev v meste. Ich postupné obnovenie má skvalitniť a vytvoriť miesta pre stretávanie sa, relaxáciu, oddych, trávenie voľného času pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

„Jednou z našich priorít je revitalizácia existujúcich a tvorba nových, kvalitných verejných priestranstiev v Ružomberku. Súčasťou týchto aktivít je aj projekt tzv. zelených ostrovov. Zeleň v našich mestách je významným prvkom na znižovanie teploty, zachytávanie dažďovej vody, prachu či rôznych splodín. Význam je teda nielen estetický v rámci kultivácie verejných priestorov, ale aj environmentálny,“ povedal Ľubomír Kubáň, primátor mesta Ružomberok.

„Veľmi sa teším, že sme na podporu našich zámerov a financovanie projektu našli externého partnera – lekárne Dr. Max a môžeme ukázať, ako môže vyzerať dobrá spolupráca súkromného sektora a samosprávy. V podobných aktivitách na podporu budovania zelenej infraštruktúry budeme pokračovať aj v budúcnosti,“ doplnil Kubáň.

Symbolická podpora myšlienky zlepšovania lokálneho prostredia

Na štvrtej zastávke tohtoročného seriálu Behaj lesmi vo Veľkej Fatre sa v sobotu 22. júla na Malinom Brde zišlo viac ako 1 300 bežcov. Účastníci opäť vyskúšali trate vedúce okrem iného aj cez Vlkolínec, u ktorého si Ružomberčania práve v tomto roku pripomínajú 30. výročie zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Symbolika podpory a myšlienka zlepšovania lokálneho prostredia nachádza význam a pochopenie aj pre organizátora podujatie.

„Jednou z priorít bežeckého seriálu Behaj lesmi je udržateľnosť celého projektu a teda nás myšlienka pomoci k zlepšeniu životného prostredia v meste Ružomberok zaujala. Zároveň sme veľmi vďační, že si nás lekárne Dr. Max vybrali ako partnera a spoločne tak môžeme v lokalitách, kde sa konajú naše preteky, niečo zanechať,“ uzavrel Pavel Krupička, projektový manažér Behaj lesmi.

Zdroj: Mesto Ružomberok

Pozn. redakcie: Róbert Kolár je konateľom spoločnosti R PRESS, ktorá prevádzkuje webový portál rkmagazin.sk

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.