V škole si budú vyrábať vlastnú elektrinu

Fotovoltaický panel „pokrstili“ ekologicky - dažďovou vodou. Foto: Miroslav Parobek

V Liptove vzniká prvá energetická komunita, ktorá spojí samosprávu s podnikateľmi. Jej členovia si budú elektrinu nielen vyrábať, ale aj podľa momentálnych potrieb, prerozdeľovať.

Na streche Základnej školy (ZŠ) v Liskovej už pribudlo fotovoltaické zariadenie na výrobu elektrickej energie. Dvakrát väčšie, ako bol pôvodný zámer. Spoločný projekt podporila cezhraničná spolupráca Miestnej akčnej skupiny (MAS) Dolný Liptov a MAS Opavsko, v spolupráci s obcou Lisková Žilinským samosprávnym krajom.

„Od združenia MAS Dolný Liptov sme dostali dotáciu päťtisíc eur, poslanci obce odsúhlasili ďalších päťtisíc eur, aby sa vlastne tá energia zúročila,“ priblížila Alena Mydliarová, starostka obce Lisková, v pondelok 27. marca počas slávnostného uvedenia fotovoltaického zariadenia do prevádzky. „Pokrstili“ ho ekologicky – dažďovou vodou.

„Je to pokračovanie všetkých aktivít našej ,Zelenej školy´, ktorá sa už v roku 2012 zapojila do dlhodobého programu ekologicky fungujúcich škôl. Už 11 rokov uvádzame environmentálne opatrenia a meníme správanie sa žiakov, ich rodičov aj obce,“ zdôraznila Renáta Galanová, riaditeľka ZŠ s materskou školou v Liskovej, ktorú zdobí certifikát a zelená vlajka Eco Schools.

ZŠ v Liskovej získala certifikát a zelenú vlajku Eco schools. Foto: Miroslav Parobek

Vyrobia si tretinu elektriny pre spotrebu školy

Solárne fotovoltaické panely na streche základnej školy dokážu vyrobiť približne jednu tretinu elektrickej energie, ktorú škola spotrebuje za celý rok. Podobné by mohli pribudnúť aj na strechách kultúrneho domu, obecného úradu či materskej školy. A to aj v iných obciach dolného Liptova.

„Systém má výkon 6 KW, čo je podobné ako spotreba v rodinnom dome. Celá inštalácia prebehla bez problémov, ovládanie je automatické a životnosť panelov je zhruba 35 rokov. Samozrejme, že v našich zemepisných šírkach počas zimy jeho výkon dosahuje len 10 percent oproti letnej prevádzke,“ vysvetlil Marián Baláž, zhotoviteľ diela zo spoločnosti Alterna.

Fotovoltaické zariadenie získava elektrickú energiu zo slnečného svetla. Pre jeho funkčnosť je dôležitá špeciálna konštrukcia fotovoltaického zariadenia. Jeho typickými komponentami sú solárne moduly, prúdový menič, merač napájania a ochranné prvky. Pokiaľ ide o zníženie odberu prúdu z verejnej siete a o úsporu nákladov, integruje sa dodatočne aj akumulátor.

Ovládanie zariadenie je umiestnené priamo v zborovni školy, ukazuje zhotoviteľ diela Marián Baláž. Foto: Miroslav Parobek

Spojiť samosprávy s firmami

„Začíname realizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti a zvyšovať našu energetickú sebestačnosť využívaním alternatívnych a ekologických zdrojov energie. Až 14 percent dokážeme vyrobiť, ako keby nadprodukciu toho, čo reálne naše samosprávy na verejné budovy spotrebujú,“ uviedol Rastislav Horvát, predseda MAS Dolný Liptov.

V Liptove sa samosprávy chcú spojiť s firmami, ako aj obyvateľmi a prerozdeľovať si elektrickú energiu, ktorú napríklad cez víkend školy či úrady vyrobia, ale nepotrebujú ju. ,,Následne potrebujeme túto energiu medzi nami, medzi týmito subjektmi zdieľať. Samozrejme, bude to mať veľmi dôležitý efekt, a to je hlavne nižšia cena, aspoň to očakávame,“ vysvetlil Horvát.

„Samotné zdieľanie je podmienené práve takým informačným systémom, ktorý sa volá energetické dátové centrum. A toto bude prijaté 1. júla 2024. Aspoň takto je to momentálne deklarované,“ informoval Petr Chroust, manažér partnerskej MAS Opavsko.

Prvý projekt energeticky úsporného regiónu

Inšpirovali sa rovnako len vznikajúcou Energetickou komunitou v Českej republike. Prvé zariadenie v Liskovej je súčasne začiatok projektu energeticky úsporného regiónu a energetickej komunity ENERKOM Liptov, ktorá je prvou lastovičkou na Slovensku. Pri tejto príležitosti usporiadali v Liskovej aj konferenciu.

,,Každý môže byť spotrebiteľom, zároveň výrobcom. A ľudia by si energie mohli vymieňať v dohodnutých cenách, v dohodnutom množstve, napríklad v rámci menších celkov, ale povedzme aj v rámci regiónu,“ skonštatoval Chroust.

V dolnom Liptove zatiaľ len analyzujú, kto by sa do energetickej komunity zapojil a pripravujú pre nich inteligentné meracie systémy. „Zdroje Európskej únie chceme využiť práve na úpravu verejných budov, u ktorých potrebujeme v prvom rade zmapovať ich energetickú náročnosť,“ uzavrel predseda MAS Dolný Liptov.

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.