V Studničnej vysvätil biskup nový kostol

V Studničnej, miestnej časti Komjatnej, dnes konsekrovali nový Kostol Nanebovstúpenia Pána. Takmer 30 rokov sa slúžili sväté omše v kaplnke. Kapacitne však nestačila a rozšíriť ju nebolo možné, preto postavili nový kostol na inom mieste.