Víkend lesných železníc v skanzene v Pribyline

V Múzeu liptovskej dediny sa stretli prevádzkovatelia špeciálnych železničiek, ktoré v súčasnosti slúžia ako turistické atrakcie v Čechách a na Slovensku.

Uplynulý víkend (30. – 31. júla) sa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline uskutočnilo zaujímavé kultúrne a odborné podujatie s názvom Víkend lesných železníc. Hlavným cieľom iniciátorov akcie – Liptovského múzea a Rajnochovickej lesní železnice bolo zorganizovať vzájomné stretnutie prevádzkovateľov špeciálnych železníc (predovšetkým bývalé lesné a priemyselné úzkokoľajné železnice) na území Slovenska i Českej republiky.

Na podujatie okrem hlavných partnerov – Považská lesná železnica (PLŽ) a Rajnachovická lesní železnice prišli zástupcovia ďalších piatich inštitúcií. Kysucké múzeum prevádzkuje Historickú lesnú úvraťovú železnicu v Novej Bystrici – Vychylovke, vybudovanú na pozostatkoch najdlhšej lesnej železnice na Slovensku Kysucko-oravskej lesnej železnice. Zastupovali ho historik a kurátor Dokumentačného centra lesných železníc na Slovensku Martin Turóci aj historik i projektový manažér Tomáš Adamčík.

Aj v Ľubochnianskej doline chcú oživiť železničku

Na stretnutí nechýbali ani zástupcovia Korytnickej lesnej železnice Slavomír Kontúr a Martin Baník za občianske združenie Korytnická železnica, ktoré prevádzkuje časť tejto významnej úzkokoľajnej trate. Slavomír Kontúr je aj autor monografií a článkov o železničkách. Jeho najnovšia kniha má názov

Nechýbal ani zástupca zaniknutej trate elektrickej Ľubochnianskej lesnej železnice v Ľubochnianskej doline Stanislav Kameniar. Aktivisti z Občianskeho združenia (OZ) Fatranský okrášľovací spolok. uvažujú o novej expozícii aj v dolnom Liptove, kde už pred 110 rokmi bola lesná železnica s elektrickým vedením. „Z pôvodnej železničky sa podarilo zachovať jednu budovu depa a v jej okolí je priestor na potenciálne múzeum, prípadne aj nejakú časť funkčnej trate,“ povedal S. Kameniar pre RTVS.

Prišli aj zástupcovia Čiernohronskej lesnej železnice na čele s riaditeľom Alešom Bílekom z Čierneho Baloga a zástupca skanzenu Solvayovy lomy prevádzkovateľa Lomovej priemyselnej železnice Ivo Novotný. Ďalší významní hostia boli riaditeľka Národného parku Nízke Tatry Sandra Popelářová a autor filmových dokumentov o PLŽ Ľubor Patsch.

O histórii, súčasnosti a budúcnosti úzkorozchodných železníc

Kolokvium zahŕňalo bohatý kultúrny program. Jeho úvodnou častou bola exkurzia s výkladom histórie, aktuálnej prevádzky a budúcich perspektív Považskej lesnej železnice, o ktorých oboznámil riaditeľ Liptovského múzea Michal Kovačic, zástupca riaditeľa Jiří Přibyl a vedúci prevádzky dráhy PLŽ Ing. Juraj Veselý. Potom nasledovala prehliadka PLŽ a jej dopravného parku, po ktorej sa účastníci stretnutia previezli vlakovou súpravou do skanzenu.

Vyvrcholením prvého dňa podujatia bolo stretnutie a diskusia zástupcov spomenutých inštitúcií prebiehajúca v priestoroch objektu vozárne. Prítomným sa postupne prihovorili zástupcovia všetkých spomenutých úzkorozchodných železníc a prezentovali svoje špeciálne dráhy. Zástupca riaditeľa Liptovského múzea Jiří Přibyl okrem iného priblížil rozdiely v prevádzkovaní tratí in situ a trate, ktorá je súčasťou múzejnej expozície. Súčasne zdôraznil poslanie múzejníkov, aktivistov a dobrovoľných pracovníkov pri zachovávaní týchto technických pamiatok pre ďalšie generácie a ocenil ich prínos. „Prevádzka v pôvodných vagónoch sa osvedčila veľmi dobre a zvýšila atraktivitu múzea, pretože 60-70 percent návštevníkov mám záujem sa zviesť na tejto trati,“ doplnil J. Přibyl.

Spoločné problémy prevádzkovateľov turistických železničiek

Najprínosnejšou z tohto stretnutia bola vzájomná diskusia, pri ktorej sa pracovníci železníc nevyhli ani reflexii na aktuálne problémy, ktoré trápia prevádzkovateľov všetkých úzkokoľajných turistických železníc. Starostí spojených s prevádzkou týchto železníc rozhodne nie je málo. V praxi zahŕňajú personálne i materiálne otázky. Napríklad zjednodušenie a zjednotenie požiadaviek legislatívneho charakteru na skúšky a odborné spôsobilosti potrebné na personálne zabezpečenie prevádzky. V mnohých prípadoch ide o problémy univerzálne trápiace väčšinu prevádzkovateľov.

Prítomní sa preto zhodli, že do budúcna bude najschodnejšou cestou pri ich riešení vzájomná jednota a spoločný postup. „Pevne veríme, že stretnutie ,železničkárov´ predstavuje iba začiatok a vzájomné schôdzky  zástupcov prevádzkovateľov lesných železníc sa budú konať pravidelne. Dúfame, že tak vznikne nová platforma k výmene skúseností, diskusiám a vzájomnej konštruktívnej spolupráci, ktorej praktickými prínosmi bude efektívnejšie riešenie problémov a efektívnejšie prevádzkovanie úzkorozchodných železníc,“ dodal riaditeľ Liptovského múzea.

Súčasť projektu cezhraničnej spolupráce

Prednášky o Považskej lesnej železnici, ktorá fungovala 60 rokov a až do roku 1972 viedla údolím Čierneho Váhu, sa pre verejnosť konali na druhý deň v nedeľu 31. júla. Vďaka dobrovoľníkom a Liptovskému múzeu sa ju podarilo zachrániť a už dva roky je súčasťou skanzenu v Pribyline. Pre deti boli pripravené interaktívne aktivity, ale hlavnou atrakciou bola jazda v historických vozňoch na trati dlhej 960 metrov.

Kultúrno-vzdelávacie podujatie Víkend lesných železníc v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline sa uskutočnilo v rámci realizácie projektu „Múzeum na kolesách. Objavujeme históriu a spájame súčasnosť lesných železníc na slovensko-moravskom pohraničí“, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.

Zdroj: Liptovské múzeum

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.