Vo Švošove zveľaďujú turisticko-náučný chodník

Keďže Švošov je malou obcou s nízkym rozpočtom, väčšinu investičných zámerov musia realizovať svojpomocne. Ruku k dielu tak často prikladajú aj aktívni občania.

Rovnako to bolo pri realizácii druhej etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia, na ktorej sa podieľali dobrovoľní hasiči aj členovia futbalového, hokejbalového či turistického oddielu. Obci sa tak podarilo ušetriť zhruba 50-tisíc eur, ktoré by si za prácu zaúčtovala komerčná firma.

„V celej dedine už funguje osvetlenie cez nový kábel a staré svietidlá sme vymenili za nové úsporné LED lampy,“ približuje výsledok nedávnej obecnej brigády starosta Milan Široň.

Zrekonštruované osvetlenie. Foto – archív obce

„Ochotu tunajších obyvateľov hodnotím veľmi kladne. Faktom ale ostáva, že veľké projekty nedokážeme realizovať svojpomocne a preto sme stále odkázaní na eurofondy a na pomoc od štátu,“ konštatuje.

Na lávku potrebujú 400-tisíc

Aktuálne sa obec uchádza o príspevok na rekonštrukciu kultúrneho domu. Radi by sa tiež pustili do rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, na ktorú im však finančný príspevok zamietli.

„Veľkou otázkou je lavica cez Váh, ktorej oprava by stála zhruba 400-tisíc eur a výzvy na eurofondy v rámci programu rozvoja vidieka nie sú až v takejto výške,“ zmieňuje sa starosta o dôležitej investícii, ktorú kvôli havarijnému stavu lávky, využívanej obyvateľmi Švošova aj neďalekej Hubovej, zrejme budú riešiť cez úrad vlády.

Starosta Milan Široň pri švošovskom znaku z lipového dreva, ktorý tento rok vlastnoručne vytesal ako dar obci. Foto – archív obce

Obec sa zároveň pokúšala získať 90-tisícový príspevok na preasfaltovanie nespevnených komunikácii v novej zástavbe v lokalite Nad Brehmi, no ani v tomto prípade neuspeli.

Podpory sa však dočkali pri iných projektoch. Z ministerstva školstva získali 40-tisíc eur na rekonštrukciu kotolne základnej školy. Environmentálny fond im zasa prispel 50-tisíc eur na nákup techniky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

Atraktívnejší pre turistov

V budúcom roku sa plánujú pustiť do stavby Švošovskej drevenice, teda miestneho múzea, na ktoré získali z eurofondov 40-tisíc eur.

„Je to jeden z dielčích projektov, v rámci ktorých vznikne vo Švošove komplex turistických destinácií. Už teraz vidno plody našej práce vo zvýšenom počte turistov, ktorí navštevujú novovybudovaný Švošovský turisticko-náučný chodník, postavený kríž na Hrdoši, studničku pod Hrdošom či drevenú vyhliadku nad obcou,“ pochvaľuje si starosta.

Veľmi obľúbenou je turistická chata Benny, dokončujú aj altánok a Švošovskú zvernicu, ktorá je poslednou etapou náučného chodníka. Do vznikajúcej obory plánujú umiestniť muflóny, srnce a daniele.

Titulná fotografia: Informačná tabuľa Švošovského turisticko-náučného chodníka. Zdroj – archív obce

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.