Štyri základné školy čaká rekonštrukcia za takmer 700-tisíc eur

Na základných školách Klačno, Bystrická, Sládkovičova a Zarevúca zmodernizujú odborné učebne či školské knižnice. Všade okrem iného vybudujú aj učebňu pre niekdajšie technické práce.

Referát projektov a grantov mestského úradu (MsÚ) získal cez Integrovaný regionálny operačný program nenávratný finančný príspevok vo výške 695-tisíc eur na zlepšenie technického vybavenia štyroch ružomberských základných škôl. Spoluúčasť mesta na financovaní projektu je 5 percent, čo predstavuje 35-tisíc eur. Cieľom projektu je vytvorenie predpokladov pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v meste.

Výslednému projektu predchádzali viaceré zasadnutia riaditeľov škôl a učiteľov jednotlivých odborov, ktorí vyrátali nedostatky školských zariadení.

„V máji začne verejné obstarávanie a na základe neho aj rekonštrukcia. Dúfame, že projekt bude dokončený do konca roka,“ vysvetľuje Kvetka Legerská z referátu projektov a grantov MsÚ.

Moderné pomôcky na výučbu

Na výučbu viacerých predmetov nemá Základná škola Klačno dostatočné vybavenie. Rekonštrukcia školského zariadenie je preto zameraná na obstaranie viacerých učební.

„Najakútnejší problém školy je zriadenie polytechnickej učebne, ktorá vznikne v priestore bývalej výmenníkovej stanice priamo v objekte školského zariadenia. Práve preto bola vypracovaná projektová dokumentácia, na základe ktorej budú potrebné aj stavebné úpravy,“ opisuje situáciu na Základnej škole Klačno Legerská.

Súčasťou rekonštrukcie polytechnickej učebne bude vybúranie existujúcej technológie vymeničky, zhotovenie protišmykovej podlahy, inštalácia nových dverí či osvetlenia.

V škole s viac ako 400 žiakmi zmodernizujú aj ďalšie triedy. Do učebne fyziky pribudnú didaktické pomôcky a žiaci sa dočkajú aj modernejších počítačov v troch interaktívnych učebniach. Nábytok či knižný fond pribudne aj do školskej knižnice. Zlepšenie technického vybavenia sa dotkne aj učebne chémie, ktorá bude vybavená modernejšími pomôckami a didaktickou technikou. Rovnako zmodernizujú aj učebňu biológie.

Dekoru mohli zbúrať, napokon ju rekonštruovali

Nové počítače aj nábytok

Nové priestory na učenie budú mať aj žiaci zo Základnej školy na Bystrickej ceste. V hlavnej budove školy pribudnú do učebne fyziky didaktické pomôcky, v polytechnickej zase nové pracovné stoly. Žiaci budú môcť pracovať v interaktívnej triede na nových počítačoch a v školskej knižnici bude doplnený knižný fond. Zmodernizovaná bude aj Základná škola na Dončovej ulici, ktorá patrí pod Bystrickú cestu.

„Veľká učebňa sa predelí na dve menšie, čím vznikne nová učebňa fyziky. V nevyhovujúcich priestoroch súčasnej polytechnickej učebne vymeníme okná, dvere aj podlahu. Do interaktívnej triedy zakúpime nové počítače aj nábytok a v školskej knižnici budú po rekonštrukcii nové okná a doplnený knižný fond,“ vyratúva zmeny Kvetka Legerská.

Školám chýba polytechnická učebňa

V minulom období bola na Základnej škole na ulici Sládkovičova zrušená výučba predmetu Práce v dielňach. Priestory boli prerobené na výučbu iných predmetov a vybavenie postupne zo školy odstránené.

„Pre naplnenie potrieb súčasného trhu práce je nevyhnutné už na základných školách sa venovať nielen získavaniu vedomostí, ale aj prislúchajúcich manuálnych zručností, preto vedenie školy privítalo opätovné zavedenie polytechnickej výučby,“ vysvetľuje Legerská.

Do ružomberských škôl nastúpilo viac ako 4 a pol tisíca žiakov a študentov

V škole zmodernizujú aj učebne chémie, fyziky či jazykov. Do tried doplnia nový nábytok, počítače aj učebné pomôcky. Do knižnice, kde má dvere otvorené približne 300 žiakov, pribudnú nové knihy.

Rovnaký problém s chýbajúcou polytechnickou učebňou má aj Základná škola na ulici Zarevúca. Najväčšia škola v meste s takmer 700 žiakmi má priestranné chodby, ktoré už nevyhovujú súčasným podmienkam. Vedenie školy preto navrhlo zriadiť v časti chodby novú učebňu pre polytechnickú výučbu. Nové zariadenie pribudne aj do jazykových či troch interaktívnych učební a do školskej knižnice doplnia nové knihy.

Titulná fotografia: ZŠ Klačno. Foto: autorka

Som vyštudovaná žurnalistka. Počas štúdia som pracovala pre regionálne noviny, kde som písala o kultúrno-spoločenskom dianí na Považí. Mám za sebou stáž pre portál aktuality.sk. Zaujímam sa o históriu, kultúru a problémy bežných ľudí z okolia Ružomberka. V RK Magazíne som zástupkyňa šéfredaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk.