Po darcovi a rodákovi chcú pomenovať školu

Medzi školami, ktoré dostali nečakaný a štedrý finančný dar od Luisa Johna Gazdaricu z Kanady, je aj Základná škola v Liptovských Revúcach.

Išlo o jedinú základnú školu (ZŠ) spomedzi obdarovaných škôl. Ostatné školy boli stredné. Potomok slovenských vysťahovalcov pochádzal práve z Liptovských Revúc. Riaditeľka školy Dana Fričová pre RK Magazín povedala, že p. Gazdarica, kým ešte žil, osobne prišiel podarovať v roku 2009 finančný dar vo výške 43 382 eur a následne v roku 2011 sumu 18 348 eur prostredníctvom Komunitnej nadácie Liptov.

„Finančné prostriedky sme použili na realizáciu viacerých projektov na zriadenie a vybavenie odbornej učebne fyziky-chémie a jazykovej učebne, IKT a výučbové softvéry, učebné pomôcky, odbornú literatúru a literatúru do školskej knižnice, zariadenie Školského klubu detí a triedy Materskej školy. Tým sa začala modernizácia našej školy,“ uviedla D. Fričová.

Dodala, že veľkým prekvapením bola v roku 2021 návšteva sestry pána Gazdaricu –  Márie.  „Ešte väčším prekvapením, keď povedala jej účel: finančný dar z pozostalosti pána Gazdaricu pre našu školu vo výške 62 857 eur prostredníctvom nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica. Bol to dar z neba, ktorý nám pomohol ukončiť premenu našej školy na modernú,“ dodala riaditeľka.

Po darcovi a rodákovi chcú pomenovať školu

V rámci projektu vybavili učebne keramickými interaktívnymi tabuľami s príslušenstvom, audiotechnikou, zariadením 2. oddelenia Školského klubu detí na prácu i relax, doplnením kníh a zariadenia do školskej knižnice, zariadenia šatne v Materskej škole, vymaľovanie učební, telocvične a školskej jedálne.

„Darovanie 124 587 eur našej škole bol veľký čin skromného, no vzdelaného človeka, ktorý sa vrátil do rodiska svojich rodičov netradičnou formou. Jemu a jeho rodine patrí obrovské poďakovanie od súčasných i budúcich žiakov, pracovníkov školy a rodičov,“ dodala riaditeľka. Z vďaky uvažuje vedenie školy o jej premenovanie na ZŠ L. Gazdaricu.

Fotogaléria

Foto: archív ZŠ Liptovské Revúce

Vyštudovala som publicistiku a masmediálnu komunikáciu. Vyše dvadsať rokov pôsobím v médiách ako redaktorka a manažérka marketingu. V poslednom období pomáham klientom zviditeľniť sa v online svete, cez digitálny marketing. Najviac je pre mňa moja rodina. Vychutnám si chvíle pri dobrej a voňavej káve či knihe. Snažím sa čo najviac hýbať, mám rada bicyklovanie, turistiku a beh na lyžiach.