Žiaci základných škôl si môžu podávať prihlášky na stredné školy

Ilustračné foto. Zdroj: ŽSK
Žiaci základných škôl začínajú v tomto období zasielať prihlášky na štúdium na stredných školách. V Žilinskom kraji majú na výber z 96 stredných škôl, v ktorých sa realizuje výchova a vzdelávanie.

V Žilinskom kraji bude prijatých na štúdium na stredné školy podľa rámcovej prognózy v nasledujúcom školskom roku 2023/2024 spolu 6 304 žiakov. Najväčší podiel novoprijatých žiakov tvoria stredné odborné školy (celkovo 72,1%) a gymnáziá (23,2%).

Prihlášky na stredné školy sa podávajú do 20. marca. Tento termín je záväzný pre všetkých budúcich stredoškolákov. Informovala Eva Lacová z oddelenie komunikácie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).

K najatraktívnejším odborom patria informačné technológie

Podľa hovorkyne ŽSK deviataci zasielajú najviac prihlášok na gymnáziá, obchodné akadémie, stredné priemyselné školy (stavebná, technická, informačné technológie) a zdravotnícke školy. K najatraktívnejším odborom zo strany žiakov patria odbory z oblasti  informačných a komunikačných technológií  (multimédiá, inteligentné technológie, informačné a sieťové technológie).

„Veľký záujem je aj o bilingválne štúdium na obchodných akadémiách a gymnáziách,  a tiež v odboroch veterinárne zdravotníctvo a hygiena a odbor agropodnikanie. Zo strany strategických zamestnávateľov v kraji je dopyt po absolventoch odborov mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí,“ dodala Lacová.

Nový študijný odbor rušňovodič 

V školskom roku 2023/24 otvára ŽSK nový študijný odbor – rušňovodič  v Strednej odbornej škole dopravnej v Martine, ako v jedinej škole na Slovensku. „Súčasné  trendy vo vývoji a postavení železničnej dopravy na Slovensku vyvolali potrebu vytvorenia tohto odboru, pretože kľúčovým dopytom na trhu práce v železničnom sektore je práve povolanie rušňovodiča,“ vysvetlila hovorkyňa ŽSK.

Podľa Lacovej odbor bude ukončený maturitou a výučným listom a štúdium bude realizované najmä v systéme duálneho vzdelávania s relevantnými zamestnávateľmi Železničná spoločnosť Slovensko, RailJOB a ZSSK CARGO.

Duálne vzdelávanie prepojí teóriu s praxou

Žiaci v Žilinskom kraji majú možnosť zapojiť sa počas štúdia aj do duálneho vzdelávacieho systému a prepojiť tak teóriu s praxou. Aktuálne je do systému duálneho vzdelávania zapojených 25 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, a 166 zamestnávateľov. Duálne sa žiaci môžu vzdelávať v 44 odboroch.

Vzhľadom na silných zamestnávateľov, ktorých v regióne máme, sme krajom príležitostí, pre uplatnenie mladých ľudí po skončení ich štúdia na stredných či vysokých školách. Je pre nás veľmi dôležité, neustále napredovať a rozvíjať náš región, ktorý má čo ponúknuť, nielen po stránke pracovného uplatnenia, ale aj voľnočasového vyžitia,“ povedala Erika Jurinová.  

„Svedčia o tom aj najnovšie údaje Štatistického úradu SR, podľa ktorého sme krajom s najvyšším podielom osôb v produktívnom veku a aj miera zamestnanosti v roku 2021 dosiahla v Žilinskom kraji nadpriemernú hodnotu,“ zdôraznila predsedníčka ŽSK.

Zdroj: ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.