Žilinský kraj je prvý v počte ubytovaných hostí

Služby ubytovacích zariadení na Slovensku v roku 2021 využilo vyše 2,7 milióna návštevníkov. Najvyššiu návštevnosť v SR zaznamenal Žilinský kraj, ktorý bol cieľovou destináciou pre 25 percent hostí hotelov či penziónov, čo predstavovalo 633-tisíc hostí.

Z hľadiska štruktúry návštevníkov a vplyvom pandémie v roku 2021 výrazne dominovali v Žilinskom kraji domáci hostia, tvorili 85 percent (%) ubytovaných v kraji (538-tisíc osôb). Návštevníci strávili v ubytovacích zariadeniach na Slovensku v priemere 3 noci (v Žilinskom kraji 2,9 noci).

Vyplýva to z porovnania regiónov v obrazovej publikácii Štatistika v regiónoch: Kraje v číslach 2022, ktorú vydal Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Publikácia uvádza vývoj viacerých ukazovateľov v ôsmich regiónoch SR v päťročnom časovom horizonte od r. 2017 do r. 2021. Link na spomínanú publikáciu TU.

Znížil sa počet ľudí ohrozených chudobou

„V porovnaní s ostatnými krajmi sa u nás v Žilinskom kraji v priebehu päť rokov najvýraznejšie znížil počet obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením o 3,6 percentuálneho bodu. Kým v roku 2017 bolo chudobou ohrozených 17,9 % obyvateľov nášho regiónu, v roku 2021 to bolo výrazne menej – len 14,3 % obyvateľov,“ uviedla Eva Lacová, z oddelenia komunikácie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).

„Sme krajom s najvyšším podielom osôb v produktívnom veku, až 67,4 percenta obyvateľov kraja je vo veku 15 až 65 rokov. Aj miera zamestnanosti v roku 2021 dosiahla v Žilinskom kraji nadpriemernú hodnotu, pracovalo 76,3 percenta obyvateľstva kraja,“ doplnila Lacová.

Priemerný počet pracujúcich v SR či v zahraničí v roku 2021 dosiahol 2,56 milióna osôb, podiel pracujúcich zo Žilinského kraja predstavoval 13 %. Celkový disponibilný príjem domácnosti na osobu sa počas piatich rokov do r. 2021 zvýšil vo všetkých krajoch, v Žilinskom kraji o 73 eur na 459 eur.

Vzrástol počet dokončených bytov

V kraji sa v roku 2021 dokončilo 2 717 bytov, čo predstavovalo 13,2 % z celkového počtu dokončených bytov SR, vyšší počet mali len Bratislavský kraj (4 819) a Trnavský kraj (3 624). V päťročnom porovnaní ich počet na území Žilinského kraja vzrástol o 43 %.

V priebehu rokov 2017-2021 pod vplyvom vývoja úmrtnosti počas pandémie stredná dĺžka života pri narodení na Slovensku klesla, a to platilo vo všetkých krajoch. Muži narodení v Žilinskom kraji v roku 2021 by sa mali dožiť v priemere 72,5 roka, ženy 80,2 roka (za predpokladu, že sa nezmenia úmrtnostné pomery v SR).

Súčasne od roku 2017 vo všetkých krajoch stúpol počet novo hlásených prípadov práceneschopnosti (PN), v Žilinskom kraji viac ako o polovicu. Na tomto vývoji sa podpísal najmä významný nárast nových prípadov už v roku 2020, v prvom roku nástupu pandémie.

Náš kraj má druhý najvyšší počet sobášov, v r. 2021 ich bolo 3,6 tisíca. Viac svadieb mal len Prešovský kraj (4,4 tis.). Vek snúbencov v Žilinskom kraji pri sobáši dosahoval u mužov 33,9 roka a u žien 31 rokov. V kraji sa v priebehu päť rokov znížila hrubá miera rozvodovosti zo 17 na 14 rozvodov na 10 tis. obyvateľov.

Jurinová: Kraj sa vydal správnou cestou

Údaje Štatistického úradu SR naznačujú, že sme sa vydali správnou cestou. Aj naďalej budeme hľadať a vytvárať riešenia pre vyššiu kvalitu života v Žilinskom kraji. ŽSK prijal viacero opatrení a realizuje v každej oblasti, či už ide o šport, kultúru, dopravu, sociálnu oblasť, zdravotníctvo alebo školstvo, zmysluplné projekty a služby, prostredníctvom ktorých vytvárame lepšie podmienky pre našich obyvateľov aj návštevníkov,“ zhodnotila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK. 

„Teší ma, že v štatistike sme krajom s najväčším počtom ubytovaných hostí. Cestovný ruch a kultúrne inštitúcie, ktoré každoročne dosahujú vysokú návštevnosť, sú našou ozdobou a pýchou. Aj v tomto neľahkom období, poznačenom viacerými krízami (inflácia, energetická kríza, vojna na Ukrajine) nebudeme stagnovať, naopak, chceme, hoci to nebude jednoduché, pokračovať v nastavenom pozitívnom trende rozvoja kraja, prostredníctvom projektov, ktoré podporia lepší život, rozvoj a atraktivitu nášho kraja,“ dodala Jurinová.

Zdroj: ŠÚ SR, ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.