Zo zahraničia bude hlasovať takmer 350 Ružomberčanov

Vo februárových parlamentných voľbách bude zo zahraničia voliť 348 Ružomberčanov, čo je približne dvojnásobne viac ako v predchádzajúcich voľbách v roku 2016. Najviac z nich zašle svoj hlas z Česka, Nemecka a z Veľkej Británie. No hlasovať budú Ružomberčania aj z Hongkongu. Informovala MTR.