Kresťania spomínajú na deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista

Krížová cesta
Katolícki veriaci z Liptovských Sliačov v sprievode počas krížovej cesty na Veľký piatok. Foto: Lívia Dvorská   
Na mnohých miestach v obciach a mestách Slovenska sa konajú na Veľký piatok krížové cesty. Tie sa uskutočňujú ako pripomienka utrpenia a smrti Ježiša Krista aj v mnohých kostoloch. V Liptovských Sliačoch sa konali dokonca dve naraz.

Veľký piatok, ktorého názov sa podľa nového znenia Rímskeho misála zmenil pre katolíkov na Piatok utrpenia Pána, je pre kresťanov spomienkou na deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. Na mnohých miestach v obciach a mestách Slovenska sa konajú v piatok krížové cesty. Tie sa uskutočňujú ako pripomienka utrpenia a smrti Ježiša Krista aj v mnohých kostoloch.

V katolíckych kostoloch sa v tento deň ako jediný deň v roku neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Veriaci dodržiavajú prísny pôst, zdržiavajú sa mäsitých pokrmov. Je to deň pokánia a modlitieb.

Významný sviatok pre katolíkov aj evanjelikov

Popoludňajšie obrady Piatka utrpenia Pána (Veľkého piatka) pozostávajú z bohoslužby slova, modlitby veriacich, poklony pri Svätom kríži a svätého prijímania. Ľudia prichádzajú počas dňa pokloniť sa i k symbolickému Božiemu hrobu.

Aj v gréckokatolíckej cirkvi je to veľký a prikázaný sviatok a deň prísneho pôstu. Ráno sa v kostoloch tejto cirkvi konajú bohoslužby nazývané Kráľovské hodinky a popoludní býva v tento deň Svätá liturgia Jána Zlatoústeho s večierňou a s obradom uloženia plaščenice (plátna s vyobrazením mŕtveho Krista) do symbolického hrobu.

Za veľmi významný sviatok považujú piatok aj veriaci evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V kostoloch po celom Slovensku sa konajú pašiové služby Božie s Večerou Pánovou.

Krížová cesta v Liptovských Sliačoch

Typickým podujatím na Veľký piatok je v rímskokatolíckej cirkvi krížová cesta. Uskutočnili sa aj vo viacerých obciach dolného Liptova. V Liptovských Sliačoch sa konali dokonca dve.

Vo  farnosti sv. Šimona a Júdu v Liptovských Sliačoch sa v tento deň usporiadali dve naraz – v Skálí vo Vyšnom Sliači a v Strednom Sliači smerom od kostola na Ulicu Do Pažíť. Viedol ju tamojší správca farnosti Jaroslav Chovanec. Katolícki veriaci kráčali v sprievode za krížom smerom od kostola do dediny.

Zdroj: autorka a teraz.sk

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Vyštudovala som publicistiku a masmediálnu komunikáciu. Vyše dvadsať rokov pôsobím v médiách ako redaktorka a manažérka marketingu. V poslednom období pomáham klientom zviditeľniť sa v online svete, cez digitálny marketing. Najviac je pre mňa moja rodina. Vychutnám si chvíle pri dobrej a voňavej káve či knihe. Snažím sa čo najviac hýbať, mám rada bicyklovanie, turistiku a beh na lyžiach.