Bývalý viceprimátor podpísal sporný dodatok

Bývalý viceprimátor Ján Bednárik podpísal dodatok k zmluve o výstavbe novej mestskej plavárne za 1,2 milióna eur bez DPH. Foto: Viktor Mydlo

Ružomberskí mestskí poslanci budú mimoriadne rokovať o výstavbe novej mestskej plavárne. Témou bude zrušenie dodatku k zmluve za 1,2 milióna eur, ktorý podpísal bývalý viceprimátor Ján Bednárik tesne pred skončením mandátu.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Ružomberku bude v piatok 16. decembra mimoriadne rokovať o výstavbe novej mestskej plavárne. RK Magazín o tom informoval  hovorca primátora mesta Vladimír Miškovčík v tlačovej správe.

V materiáloch na rokovanie, ktoré boli doručené mestským poslancom a zverejnené na webe mesta, sa uvádza, že dôvodom zvolania zastupiteľstva je dodatok v hodnote takmer 1,2 milióna eur bez DPH k zmluve o dielo na výstavbu plavárne, ktorý 25. novembra podpísal konateľ CZT Ružomberok, s.r.o., a vtedajší druhý zástupca primátora mesta Ružomberok Ján Bednárik.

Plaváreň v Ružomberku za vyše 7 miliónov eur

Poslanci môžu poveriť primátora podniknúť kroky k zrušeniu dodatku

Mestskí poslanci podľa predloženého návrhu uznesenia môžu poveriť primátora mesta ako štatutárneho zástupcu jediného spoločníka obchodnej spoločnosti CZT Ružomberok, ktorým je Mesto Ružomberok, aby v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia zaviazal konateľov spoločnosti k uskutočneniu všetkých potrebných právnych úkonov smerujúcich k zrušeniu uvedeného dodatku, a to vrátane odstúpenia od dodatku k zmluve.

Dňa 19. septembra tohto roku podpísali spoločnosti CZT Ružomberok, ako objednávateľ a Gremi KLIMA, s.r.o., (víťaz verejného obstarávania vrátane vykonanej aukcie) ako zhotoviteľ zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo dodanie stavebného diela s názvom Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku za cenu 7 151 562,43 eur bez DPH. Dňa 25. novembra 2022 uzatvorili uvedené spoločnosti dodatok k zmluve, ktorým sa zvýšila cena výstavby plavárne na sumu 8 309 979,21 eur bez DPH.

Poslanci schválili úver na výstavbu plavárne

Dodatok podpísali bez schválenia príslušnými orgánmi

„Uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo nebolo prerokované príslušnými orgánmi spoločnosti CZT Ružomberok a zvýšenie investičných prostriedkov na realizáciu výstavby mestskej plavárne nebolo predložené na odsúhlasenie mestskému zastupiteľstvu, ktorého uznesením bol schválený spôsob financovania úveru v pôvodnej výške ceny diela. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa analyzujú právne a ekonomické dôsledky uzatvorenia uvedeného dodatku k zmluve o dielo, potrebné je umožniť štatutárnym zástupcom CZT Ružomberok realizáciu právnych úkonov v súvislosti s eliminovaním dôsledkov po uzatvorení uvedeného dodatku,“ uviedol nový primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.

Dodatok k zmluve o dielo za objednávateľa podpísal konateľ CZT Ružomberok Ján Bednárik, a to v zmysle pokynov na zmenu zmluvy o dielo. Zvýšenie ceny diela bolo zhotoviteľom zdôvodnené nárastom cien stavebných materiálov, napríklad strešnej konštrukcie o sumu 358 537,90 eur a nárastom cien stavebných materiálov bazénov a bazénovej technológie o sumu 799 878,96 eur bez DPH.

Ľ. Kubáň: „Je to nekorektné, nezodpovedné a nemorálne.“

„Vnímam ako vrcholne nekorektné, nezodpovedné a nemorálne, aby bol dodatok, ktorý predražuje výstavbu plavárne, uzatvorený len tri dni pred ustanovujúcim mestským zastupiteľstvom. Navyše, konateľ CZT Ružomberok a bývalý druhý viceprimátor Ružomberka sa už v tom čase stretával ohľadom prevzatia agendy s mojím zástupcom Róbertom Kolárom. Na žiadnom z týchto stretnutí nebola ani zmienka o tom, že sa má výstavba novej plavárne dodatkom predražiť. Nerozumiem celkom tej naliehavej potrebe riešiť dodatok ešte doslova pár hodín predtým, ako som prevzal funkciu primátora mesta. Mrzí ma, že pri ktoromkoľvek väčšom projekte bývalého vedenia mesta, ktorý otvoríme, nachádzame obrovské nedostatky a chyby,“ poznamenal Ľ. Kubáň.

Zasadnutie MsZ sa začína v piatok 16. decembra o 10:00 h. Na programe má aj ďalšie body rokovania. Návrh na zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Ružomberok (CZT Ružomberok) a organizáciách cestovného ruchu (CR) – Klaster Liptov a Oblastná organizácia CR Región Liptov. Pozvánku na mimoriadne MsZ nájdete TU.

Zdroj: Mesto Ružomberok

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.