Centrum mesta Ružomberok je bohatšie o ďalšie kamery

Text k foto: Na bezpečnosť v meste Ružomberok dohliada 65 kamier. Foto: redakcia

Na dianie v meste dohliada osem nových kamier. Ružomberský kamerový systém sa tak rozšíril na celkovo 65 kamier.

Mesto Ružomberok v spolupráci s Mestskou políciou v Ružomberku počas decembra minulého roka zrealizovali ďalšiu etapu rozširovania kamerového systému. V tejto etape namontovali štyri kamerové body, na ktorých pribudlo osem nových kamier.

Prvý kamerový bod pribudol na Ulici Maroša Madačova pred nočným podnikom AS Club.

,,Obyvatelia uvedenej ulice sa často sťažovali na porušovanie verejného poriadku. Na základe sťažností mestská polícia v tejto lokalite zvýšila hliadkovú činnosť, no nová kamera pomôže pri dokumentovaní protiprávneho konania, či už v priestupkovej rovine, alebo pri páchaní trestnej činnosti,“ informoval R. Jankovič a dodal, že ide najmä o časté incidenty, ktoré končili fyzickým napadnutím a bitkou.

Druhý kamerový bod pribudol na Ulici Mostová, na križovatke s Ulicou Maroša Madačova. Tu postavili stĺp kamerového systému a na ňom umiestnili tri kamery.

,,Jedna statická monitoruje okolie pred hotelom Kultúra a druhá, takisto statická, monitoruje smer na Park Štefana Hýroša. Tretia, otočná, je nasmerovaná na Ulicu Maroša Madačova, kde monitoruje okolie novinového stánku a smer ku Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru (PZ) v Ružomberku,“ priblížil Jankovič nové monitorovanie.

Tretí kamerový bod pribudol na križovatke ulíc Makovického a Karola Salvu.

Na novopostavenom stĺpe sú umiestnené tiež tri kamery. Prvá statická kamera sníma priestor od križovatky smerom na sídlisko Klačno. Druhá statická kamera monitoruje okolie Galérie Ľudovíta Fullu a tretia kamera na tomto bode je kamera otočná. Tá sníma časť Ulice K. Salvu smerom ku budove Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku.

Štvrtý kamerový bod pribudol na Ružových schodoch, pretože podľa MsP po víkendových nociach ostával na schodoch neporiadok vo forme porozhadzovaných plastových fliaš a porozbíjaného skla z fliaš od alkoholu. ,,Tu pribudla jedna otočná kamera a pomôže s monitorovaním pohybu osôb z Námestia Andreja Hlinku smerom do pešej zóny na Ulicu Podhora,“ upresnil Jankovič.

Kamerový systém sa tak rozšíril na celkovo 65 kamier. ,,Rozšírenie mohlo byť realizované vďaka Mestu Ružomberok, ktorému záleží na bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta,“ podotkli z MsP.

Zdroj: MsP Ružomberok

V meste Ružomberok pribudli nové kamery

Foto: redakcia

Zdroj: MsP Ružomberok

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.