Muž zachránil zraneného sokola pred mačkou

Ilustračná fotografia. Zdroj. www.pexels.com
V okrese Ružomberok sa mestskí policajti stretávajú najčastejšie s popíjaním na verejnosti alebo fajčením. Vyskytnú sa aj ojedinelé prípady s poraneným vtákom či vydymenou ulicou.

Žena zadymila ulicu

V utorok 14. júna v podvečerných hodinách preverovala hliadka Mestskej polície (MsP) v Ružomberku telefonické oznámenie na Ulici Šoltésovej. Obyvatelia okolitých domov sa sťažovali na dym, ktorý vychádza z jednej zo záhrad na uvedenej ulici.

,,Hliadka vďaka zadymenému okoliu našla ženu, ktorá na ohnisku spaľovala rôzny komunálny odpad. Policajti ženu vyzvali, aby oheň uhasila,“ informovala MsP v Ružomberku.

Za nerešpektovanie Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Ružomberok jej hliadka na mieste uložila blokovú pokutu vo výške 30 eur.

Poranený sokol a opustený pes

V piatok 17. júna telefonicky oznámili na Mestskú políciu v Ružomberku, že pri Katolíckej univerzite našli poraneného dravca. ,,Oznamovateľ uviedol, že v jeho blízkosti sa nachádza mačka, ktorá by ho pravdepodobne chcela uloviť a preto počká v jeho blízkosti. Hliadka zistila, že sokol nemá viditeľné zranenie, pravdepodobne narazil do nejakej prekážky,“ opísal Roman Jankovič z MsP.

Policajtom sa podarilo operenca odchytiť a umiestniť do prepravnej klietky. Následne kontaktovali pracovníka Štátnej ochrany prírody SR a hliadka mu sokola odviezla. Ochranár si  zviera prevzal do vlastnej opatery.

V ten istý deň odchytili mestskí policajti opusteného psa. Podľa čipu zistili, kto je majiteľ a štvornohého miláčika mu vrátili. Za voľný pohyb psa na verejnom priestranstve majiteľovi uložili blokovú pokutu.

Chladničku vyhodili ku kontajnerom

Obyvatelia na Ulici Plavisko oznámili v sobotu 18. júna večer na tiesňovej linke Mestskej polície, že pri Športovej hale T18 niekto vyhodil chladničku ku kontajnerom.

,,Na zázname z kamier, ktoré monitorujú okolie športovej haly, sme zistili, že po 17-tej hodine chladničku priniesli traja nezmámi chlapi. Hliadka na mieste vyhotovila fotodokumentáciu. Večer sa už podozrivých mužov nepodarilo identifikovať,“ uviedli policajti.

Najbližšiu službu však hliadka na základe záznamu zistila totožnosť podozrivého. Išlo o 32-ročného Ružomberčana, ktorého v mieste trvalého pobytu niekoľkokrát hľadali, no nebol doma. Muža sa podarilo kontaktovať až večer a jeho protiprávne konanie policajti vyriešili v blokovom konaní. Príslušné VZN mesta zakazuje ukladať elektroodpad z domácností ku stanovištiam kontajnerov. Mužovi policajti určili lehotu, do kedy je povinný nezákonne vytvorenú skládku odstrániť.

Piatkové popíjanie a fajčenie mladistvých

Počas piatkovej nočnej služby riešili mestskí policajti viacero porušení zákona. Hneď večer 17. júna na monitoroch kamerového systému zaznamenali partiu mladých ľudí, ktorí požívali alkohol.

,,Cez rádiostanicu sme na Námestie Andreja Hlinku vyslali motohliadku. Tá zistila, že zákaz požívania alkoholu na verejnosti nerešpektovalo 19-ročné dievča a jej dvaja kamaráti vo veku 24 a 21 rokov, všetci z okresu Ružomberok,“ uviedla MsP. Za priestupky proti verejnému poriadku im hliadka uložila blokové pokuty.

Neďaleko tohto miesta si policajti všimla dvojicu chlapcov, ktorí fajčili. ,,Bolo zrejmé, že ešte nemajú 18 rokov, čo potvrdila aj kontrola totožnosti. Obidvaja chlapci mali 16 rokov,“ informovala polícia. Keďže sa dopustili priestupku proti verejnému poriadku, respektíve priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, policajti im v prítomnosti rodičov uložili blokové pokuty.

Opitý zákazník obťažoval personál

Hliadka následne smerovala do Políka, kde sa mal v jednom podniku nachádzať opitý zákazník. Ten pod vplyvom alkoholu obťažoval personál a hostí. ,,Vulgárne a hrubo sa správal najmä k obsluhe, preto ho hliadka v záujme obnovenia verejného poriadku vyzvala, aby z podniku odišiel. Išlo o 29-ročného muža z okresu Dolný Kubín,“ uviedol Jankovič z MsP. Policajti mužovi uložili blokovú pokutu vo výške 30 eur za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Aj po polnoci videli mestskí policajti na kamerovom systéme skupinu mladých ľudí, ktorí na Ulici Antona Bernoláka požívali alkohol. ,,Dve dievčatá vo veku 18 a 19 rokov sa spolu s dvoma 21-ročnými kamarátmi prišli do Ružomberka zabaviť zo susedného liptovskomikulášskeho okresu,“ priblížila polícia. Dievčatá dostali za zákaz požívania alkoholu na verejnosti pokutu.

Okrem uvedených prípadov riešila Mestská polícia počas nočnej služby aj ďalšie priestupky. Išlo najmä o priestupky proti verejnému poriadku, kde policajti uložili 26 pokút, ďalších 6 pokút uložili za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V týchto prípadoch mladí vodiči parkovali v blízkosti nočných podnikov v rozpore so zákonom.

Zdroj: MsP Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.