Detská ozdravovňa Železnô končí. Poisťovne nechcú na ňu viac prispievať

Už takmer storočie funguje v lesoch medzi Partizánskou Ľupčou a Liptovskou Lúžnou známa detská ozdravovňa. Okrúhlej storočnice sa ale nedočká. Na konci decembra ju zavrú.

„Oznamujeme cteným klientom, že Detská ozdravovňa Železnô končí 31.12.2017 po 97 rokoch svoju činnosť. Ďakujeme Vám za dôveru a verím, že tí klienti, ktorí absolvovali u nás ozdravný pobyt, si zachovajú na nás len tie najlepšie spomienky. Ján Kuska, riaditeľ Detskej ozdravovne Železnô.“

Takýto oznam svieti na stránke Detskej ozdravovne Železnô. Uprostred lesov v susedstve Nízkych Tatier liečili detské, najmä pľúcne problémy, tuberkulózy, ale aj problémové stavy po onkologickej liečbe, obezite, cukrovke či rôznych nervových ochoreniach.

„Výsledky revíznych činností zdravotných poisťovní ukázali, že v uvedenom zariadení nie sú dodržiavané personálne normatíva a deti, ktoré toto zariadenie navštevovali, nemali indikované také diagnózy, na liečbu ktorých bola ozdravovňa určená,“ uviedlo pre Ružomberský magazín ministerstvo zdravotníctva.

Práve ono je od roku 1992 zriaďovateľom ozdravovne. Príspevková organizácia však nie je financovaná priamo z rozpočtu, ale z výkonov, ktoré preplácajú zdravotné poisťovne. Oslovili sme ich a správu budeme po zaslaní vyjadrení aktualizovať.

Aj iné dôvody

Ozdravovňa sa stala v minulosti terčom verejnej kritiky pre vybavenie a stav desiatky rokov starých budov, z ktorých napríklad Vila Rudolf je národnou kultúrnou pamiatkou. Aj tento fakt spomína ministerstvo vo svojom zdôvodnení.

„Všetky tieto skutočnosti v kombinácií s nízkymi úhradami zo strany zdravotných poisťovní spôsobujú, že zariadeniu nezostávajú dostatočné prostriedky na adekvátnu obnovu, rekonštrukciu a operatívne udržiavacie opravy. Náklady na opravy a udržiavanie za posledné tri roky predstavujú iba 3,07 % z celkových prevádzkových nákladov za toto obdobie,“ argumentuje ministerstvo zdravotníctva.

Spomína tiež malú vyťaženosť zariadenia, najmä v zimných mesiacoch. Čísla ale neposkytlo.

Ministerstvo zatiaľ nehovorí o definitívnom konci ozdravovne. Od 1. januára 2018 ju začlení pod Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Franklina Delano Roosevelta v Banskej Bystrici. „Budúce využitie bude predmetom analýz. V prípade akejkoľvek alternatívy je v záujme rezortu udržať zariadenie v čo najlepšej kondícií, teda zabezpečiť, aby nechátralo,“ odpovedala nám hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Samotná banskobystrická nemocnica je na vyjadrenie ešte strohejšia. „Informáciu o prevzatí správy nad Detskou ozdravovňou Železnô pod správu Rooseveltovej nemocnice môžeme potvrdiť. O ďalšom postupe budeme priebežne informovať,“ uviedla hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Ružena Maťašeje.

Že však ide o koniec ozdravovne v jej súčasnej podobe svedčia výpovede pre súčasných zamestnancov. „Ministerstvo zdravotníctva ponúklo pracovníkom pomoc a podporu pri hľadaní zamestnania v iných zariadeniach v rámci regiónu. Časť zamestnancov prejde pod Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici,“ vysvetľuje hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

O ďalšie informácie sme požiadali aj súčasného riaditeľa zariadenia Jána Kusku, ktorý nám ich prisľúbil, ale zatiaľ nezaslal.

Liečili tu tisícky detí

Prvú budovu pod Salatínom za účelom kúpeľnej liečby postavili ešte v roku 1870. Detské ozdravovňu zriadili v roku 1920. Počas druhej svetovej vojny tu sídlilo velenie jednej z partizánskych brigád. Ostatných 25 rokov je ozdravovňa bez väčších investícií v rukách štátu.

Ťažila najmä z výbornej polohy uprostred lesov a z minerálneho prameňa, ktorý tu našli ešte v 19. storočí.

Desiatky rokov liečili predovšetkým deti od 3 do 15 rokov, ktoré tu mohli byť aj v sprievode rodičov. Počas školského roka v Železnom pre množstvo školopovinných pacientov fungovala aj škola.

Zariadenie má vlastný lyžiarsky vlek, sánkarské dráhy či osvetlené prírodné klzisko. V lete sú benefitom Nízke Tatry. V posledných rokoch fungovala ozdravovňa aj pre komerčné turistické pobyty, školy v prírode či lyžiarske výcviky.

Titulná fotografia – Jedna z obytných domov v Železnom pri Partizánskej Ľupči.  Zdroj – dovolenky-blog.nebbia.sk

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.