Fotoklub pri Liptovskom múzeu oficiálne zmenil názov

Fotoklub pri Liptovskom múzeu už oficiálne zmenil svoj názov. Na Ministerstve kultúry ho zaregistrovali ako Fotoklub RK 1924. K zmene názvu pristúpili po 13. rokoch pre nezhody s Liptovským múzeum.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.