Katolícka univerzita bude mať nového rektora

Akademický senát v stredu zvolí nového rektora Katolíckej univerzity. Terajší rektor Jozef Jarab oznámil, že kandidovať už nebude.

„Ctím si hranicu 70 rokov veku života, ktorú používa aj status garantovania predmetov v akademickom priestore a, okrem toho, môj vek už poznačuje ,primeranosť´ zdravia,“ zdôvodnil pre Ružomberský magazín svoje rozhodnutie rektor Jarab.

O termíne voľby nového rektora rozhodol Akademický senát KU na svojom poslednom zasadaní. „Voľba kandidáta na rektora sa uskutoční v stredu 9. mája 2018,“ informoval predseda senátu Miroslav Huťka.

Zvoleného kandidáta musí následne potvrdiť veľký kancelár KU, ktorým je košický arcibiskup Bernard Bober. Až následne sa stáva právoplatným rektorom.

O rektorské kreslo sa bude uchádzať jeden kandidát. Akademický senát KU dostal 14 právoplatných návrhových lístkov, všetky jednotne navrhli Jaroslava Demka z pedagogickej fakulty.

„Moja vízia je orientovaná na to, aby Katolícka univerzita bola uznávaná moderná univerzita poskytujúca kvalitné vzdelávanie, kvalitnú výskumnú činnosť a formáciu v duchu kresťanskej lásky a morálky tak, aby sa zabezpečil integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti,“ vyhlásil Demko pre Ružomberský magazín.

Nový rektor sa funkcie ujme najskôr 28. augusta, kedy sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlavy univerzity. Pôjde v poradí o šiesteho rektora KU.

Jaroslav Demko (58) sa špecializuje na bioenergetiku, ekológiu, environmentalistiku a ekosystémové služby. Pracoval na Technickej univerzite vo Zvolene, po niekoľkoročnej praxi na pozícii manažéra životného prostredia v MONDI SCP (1997 – 2004) viedol Vodárenskú spoločnosť Ružomberok (2004 – 2011). Na Pedagogickej fakulte KU je zamestnaný od roku 2011, pôsobil na Ústave transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí, v súčasnosti je vedúcim Katedry biológie a ekológie PF KU.  Je ženatý, má tri deti a päť vnúčat.

Titulná fotografia: archív Jaroslava Demka 

 

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.